Innovatie

Een innovatief klimaat is van groot belang voor de concurrentiekracht van Nederland. Ons land is een ideale proeftuin voor innovatieve toepassingen en heeft mede daardoor de kans de eerste echt digitale economie van Europa te worden.

ICT is een drijvende kracht achter innovatie. Nieuwe ICT-oplossingen vinden hun toepassing in alle sectoren van de economie. En innovatieve ICT-toepassingen spelen een rol in bijna alle aspecten van ons dagelijks leven. Nederland ICT wil bijdragen aan een klimaat waarin deze innovatieve kracht van ICT de ruimte krijgt.

Nederland ICT wil dat ICT-bedrijven maximale ruimte krijgen om te innoveren, en bedrijven in andere sectoren moeten de ruimte krijgen om te innoveren met ICT. Alleen zo kunnen we voor economische groei zorgen en blijft Nederland ook in de toekomst maximaal profiteren van de door digitalisering gecreëerde mogelijkheden.

Nederland ICT wil een verbetering van de verbinding tussen topsectoren. We willen laten zien binnen welke sectoren Nederland bewezen goed in is en waar innovatie toepassingen van en met ICT een wezenlijke bijdrage hebben gevormd.

De Nederlandse softwaresector is een belangrijke drijvende kracht achter innovatie. Software speelt in steeds meer aspecten van ons leven een rol. Nederland ICT zet zich in om de innovatieve kracht van software zichtbaar te maken en te ondersteunen.

Een vinger aan de pols van de digitale economie

Nederland ICT wil laten zien hoe groot de impact van innovatieve ICT op de Nederlandse economie en maatschappij is. Met eigen onderzoeken zullen we de komende jaren de ontwikkeling van de digitale economie meer in kaart brengen.

Daarnaast is het zinvol om ontwikkelingen in Nederland te vergelijken met andere landen. Hiervoor baseren we ons met name op de Network Readiness Index van het World Economic Forum en de Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Commissie.

R&D-uitgaven van de ICT-sector, als percentage van totaal in Nederland (Bron: CBS)

Network Readiness Index Nederland (Bron: WEF)

Top 5 Digital Economy and Society Index (Bron: Europese Commissie)

“In de steeds sneller veranderende wereld gaat innovatie het verschil maken. Als we in staat zijn technologische innovaties goed te benutten, kunnen we onze nationale slagkracht aanzienlijk verbeteren. Innovatie is dan ook de motor van BV Nederland.”

Gerelateerd

Financieren van je innovatie; de mogelijkheden

19 sep

Doorlopende innovatie, internationale ambities en vaak felle concurrentie; om als ICT-bedrijf duurzaam te kunnen blijven groeien is bijna altijd externe financiering nodig. Welke mogelijkheden zijn er én op welke manier zijn deze toegankelijk? Nederland ICT praat je bij en geeft concrete adviezen tijdens een bijeenkomst op 19 september.

Dé ICT-sector bestaat niet: betere segmentering moet leiden tot meer samenwerking op innovatie

Hoe kunnen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen beter samenwerken om innovatie te bevorderen? Op 10 mei, tijdens de eerste innovatiemeeting van Nederland ICT, stond deze vraag centraal. Vertegenwoordigers uit de drie domeinen gingen met elkaar in gesprek over de mogelijkheden van R&D binnen Nederland. Succesverhalen werden uitgewisseld en de constructieve ronde tafeldiscussie leverde praktische vervolgstappen op.