Innovatie

Een innovatief klimaat is van groot belang voor de concurrentiekracht van Nederland. Ons land is een ideale proeftuin voor innovatieve toepassingen en heeft mede daardoor de kans de eerste echt digitale economie van Europa te worden.

ICT is een drijvende kracht achter innovatie. Nieuwe ICT-oplossingen vinden hun toepassing in alle sectoren van de economie. En innovatieve ICT-toepassingen spelen een rol in bijna alle aspecten van ons dagelijks leven. Nederland ICT wil bijdragen aan een klimaat waarin deze innovatieve kracht van ICT de ruimte krijgt.

Nederland ICT wil dat ICT-bedrijven maximale ruimte krijgen om te innoveren, en bedrijven in andere sectoren moeten de ruimte krijgen om te innoveren met ICT. Alleen zo kunnen we voor economische groei zorgen en blijft Nederland ook in de toekomst maximaal profiteren van de door digitalisering gecreëerde mogelijkheden.

Nederland ICT wil een verbetering van de verbinding tussen topsectoren. We willen laten zien binnen welke sectoren Nederland bewezen goed in is en waar innovatie toepassingen van en met ICT een wezenlijke bijdrage hebben gevormd.

De Nederlandse softwaresector is een belangrijke drijvende kracht achter innovatie. Software speelt in steeds meer aspecten van ons leven een rol. Nederland ICT zet zich in om de innovatieve kracht van software zichtbaar te maken en te ondersteunen.

Een vinger aan de pols van de digitale economie

Nederland ICT wil laten zien hoe groot de impact van innovatieve ICT op de Nederlandse economie en maatschappij is. Met eigen onderzoeken zullen we de komende jaren de ontwikkeling van de digitale economie meer in kaart brengen.

Daarnaast is het zinvol om ontwikkelingen in Nederland te vergelijken met andere landen. Hiervoor baseren we ons met name op de Network Readiness Index van het World Economic Forum en de Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Commissie.

R&D-uitgaven van de ICT-sector, als percentage van totaal in Nederland (Bron: CBS)

Network Readiness Index Nederland (Bron: WEF)

Top 5 Digital Economy and Society Index (Bron: Europese Commissie)

“In de steeds sneller veranderende wereld gaat innovatie het verschil maken. Als we in staat zijn technologische innovaties goed te benutten, kunnen we onze nationale slagkracht aanzienlijk verbeteren. Innovatie is dan ook de motor van BV Nederland.”

Gerelateerd

Blockchain-coalitie brengt juridische vraagstukken smart contracts in kaart

Smart contracts worden op steeds meer terreinen toegepast. Denk aan het delen van zonne-energie met je buren, waarbij de kosten automatisch verrekend worden. Of het oormerken van subsidies om ervoor te zorgen dat het geld op de juiste plek belandt. De Dutch Blockchain Coalition heeft een rapport geschreven waarin wordt uitgelegd met welke juridische vraagstukken organisaties rekening moeten houden bij het gebruik van smart contracts.

Toegevoegde waarde digitale economie is €182 miljard

De Nederlandse economie telt 1,5 miljoen werknemers voor wie ICT onmisbaar is in hun dagelijks werk. Deze digitale beroepsbevolking creëerde in 2016 €182 miljard aan toegevoegde waarde, ongeveer 30% van het totale BBP. Dat blijkt uit een onderzoek naar de digitale economie dat onderzoeksbureau The METISfiles heeft uitgevoerd in opdracht van Nederland ICT.

Inge Philips uitgeroepen tot ICT Personality 2017

Inge Philips, directeur van de cyber risk services praktijk van Deloitte, is de ICT Personality van 2017. Deze eretitel werd uitgereikt door brancheorganisatie Nederland ICT en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, tijdens de Avond van de Digitale Economie. Volgens de jury is Philips een belangrijke ambassadeur van publiek-private samenwerking op het gebied van digitale veiligheid.