Infrastructuur

De digitale infrastructuur is het fundament van onze digitale economie. Nederland heeft een uitmuntende, open, betrouwbare, veilige internet- en telecom infrastructuur die behoort tot de absolute wereldtop.

Nederlandse wetenschappers stonden aan de basis van het internet en tal van programmeertalen en technieken voor gegevensoverdracht als Wifi en Bluetooth. Door de aanwezigheid van de Amsterdam Internet Exchange werd Nederland het grootste internet knooppunt ter wereld. Nederland ICT werkt aan een ondernemings- en investeringsklimaat dat het mogelijk maakt dat bedrijven blijven bouwen aan de digitale infrastructuur van de toekomst. Zo behouden we onze uitstekende positie.

De telecom- en internetinfrastructuur vormt het digitale zenuwstelsel van Nederland. De digitale infrastructuur kan de meest snelle, robuuste en innovatieve infrastructuur van Europa worden. De overheid dient maximale medewerking te leveren om de uitrol van de netwerken van de toekomst te bespoedigen.

De overheid heeft de Nederlandse digitale infrastructuur erkend als Derde Mainport, naast Schiphol en de Rotterdamse haven. Nederland ICT ondersteunt deze erkenning en werkt samen met haar partners en de overheid aan de verder uitwerking van een visie om nu en in de toekomst maximaal te kunnen blijven profiteren van deze uitstekende uitgangspositie.

De vrijheid en openheid van de Nederlandse digitale infrastructuur is een van de belangrijkste redenen voor het succes van het internet. Om de diversiteit en innovatiekracht van het online ecosysteem te beschermen moeten we deze openheid bewaken. Nederland ICT werkt hiervoor regelmatig samen met zowel maatschappelijke als private stakeholders.

  • Nederland ICT is lid van de Open Internet Coalition, een samenwerkingsverband van bedrijven en (maatschappelijke) organisaties rond thema’s die het open internet raken.

De digitale infrastructuur in cijfers

We laten regelmatig onderzoek doen om het belang en de impact van de digitale infrastructuur in kaart te brengen. Samen met AMS-IX, DHPA, ECP, SIDN, NBIP, NLnet en de Rabobank hebben

we het rapport Digital Infrastructure in The Netherlands gepubliceerd. En jaarlijks rapporteren we over kerncijfers van de telecomsector in De Staat van Telecom.

Landen met het meeste internetverkeer (Bron: Euro-IX)

Investeringen in telecom per inwoner (Bron: Eurostat / Staat van Telecom 2016)

“Nederland blijft met zijn telecom- en internetinfrastructuur koploper in Europa. De investeringen in de infrastructuur zijn veel hoger dan in de landen om ons heen.”

Gerelateerd

Wetsvoorstel bewaarplicht telecommunicatiegegevens op losse schroeven door uitspraak Hof van Justitie?

Overheden kunnen aanbieders van elektronische communicatiediensten geen algemene verplichting tot het bewaren van (verkeers-)gegevens opleggen. Deze uitspraak heeft het Europese Hof van Justitie op de kortste dag van het jaar gedaan. Het Europees recht verzet zich tegen een algemene en ongedifferentieerde bewaring van verkeersgegevens en locatiegegevens. Preventief gegevens van iedereen opslaan mag dus niet.

Nederland ICT: CBS-onderzoek interneteconomie onderstreept impact digitalisering

Voor het eerst is de Nederlandse interneteconomie door het CBS in kaart gebracht. Dat is gebeurd door een combinatie van big data met reguliere CBS-statistieken. De interneteconomie voorzag in 2015 in 345 duizend banen en een omzet van 104 miljard euro. Het betreft hier webshops, online diensten en internetgerelateerde ICT-bedrijven. De 16 duizend bedrijven in deze categorie, met een omzet van 71 miljard euro, zijn goed voor 273 duizend banen.