Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de Nederlandse ICT-sector. De ICT-sector neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de uitdagingen van energie & klimaat en grondstoffen.

Nederland ICT speelt hierin een concrete en actieve rol met het MJA3 energieconvenant en stichting ICT Milieu, het collectieve inzamelsysteem voor ICT-afval. We benadrukken ook het belang van ICT als belangrijke enabler van energiebesparingen bij klanten. In de keten wordt door ICT-toepassingen meer energie bespaard dan de sector zelf verbruikt. Daarnaast maken innovatieve oplossingen de transitie mogelijk naar een duurzame digitale economie.

Met de digitalisering van de samenleving zal het belang en het gebruik van ICT en data alleen maar toenemen. De ICT-sector neemt daarom haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame digitale economie. Met succes: de afgelopen jaren is het energieverbruik in de sector nagenoeg stabiel gebleven, terwijl dataverkeer en -opslag met tientallen procenten per jaar blijft groeien.

ICT is een belangrijke enabler van duurzaamheid. Dankzij ICT-toepassingen wordt er in andere sectoren meer energie bespaard dan de ICT-sector zelf verbruikt. Vanuit Nederland ICT wordt op verschillende manieren de ontwikkeling en toepassing van duurzame slimme ICT-oplossingen gestimuleerd.

De impact van ICT op duurzaamheid en milieu

We vinden het belangrijk om transparant te zijn over onze inspanningen en resultaten op het gebied van duurzaamheid en milieu. Vanuit het MJA3-convenant wordt jaarlijks door RVO gerapporteerd over de ontwikkeling van het energieverbruik in de ICT-sector. Daarnaast werkt de sector actief mee aan het periodiek trendonderzoek naar de ontwikkeling van het

energieverbruik van ICT in Nederland, waarvan het laatste onderzoek begin 2016 is gepubliceerd. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de positieve impact van ICT-oplossingen op energieverbruik in andere sectoren. ICT Milieu rapporteert elk jaar over de hoeveelheid ingezameld ICT-afval in de ICT Milieumonitor.

Ingezameld en geregistreerd ICT-afval (x 1000 kilo)

Energieverbruik deelnemers MJA3-ICT in PetaJoule (Bron: RVO MJA sectorrapport 2015)

Ontkoppeling energie en dataverkeer (2010 = 100) (Bron: CE Delft)

“We verwachten dat door steeds slimmere ICT-toepassingen in 2030 tot tien keer zo veel energie wordt bespaard als de sector zelf verbruikt. Daarnaast maken innovatieve oplossingen de noodzakelijke transitie mogelijk naar een duurzame digitale economie.”

Gerelateerd

Column Lotte de Bruijn: ‘Circulair’

De kans is groot dat er ergens in je huis een verzameling oude smartphones stof ligt te verzamelen. Veel Nederlanders wisselen elke twee jaar van telefoon. De oude telefoons verdwijnen dan vaak in een la en worden vervolgens vergeten. Op ongeveer dertien miljoen Nederlandse smartphonegebruikers loopt het aantal ‘verdwenen’ smartphones dan snel op.

ICT Milieu Award 2017 voor IBM, Tennet en Vandebron

De ICT Milieu Award 2017 is gewonnen door IBM, Tennet, Vandebron en Sonnen eServices met hun oplossing ‘Crowd balancing the grid with blockchain’. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan een ICT-project met een significante positieve impact op het milieu, door slimme innovatieve oplossingen voor energiebesparing of de terugwinning van grondstoffen.