Digitale overheid

Een kleinere en slagvaardige overheid is alleen te realiseren door de inzet van ICT. Vertrouwen tussen de overheid en de ICT-sector is daarbij essentieel.