Digitale overheid

Een kleinere en slagvaardige overheid is alleen te realiseren door de inzet van ICT. Vertrouwen tussen de overheid en de ICT-sector is daarbij essentieel.

Geen digitale economie zonder digitale overheid. Het kabinet heeft met Digitaal 2017 de ambitie uitgesproken dat alle dienstverlening van overheden digitaal beschikbaar is. Binnen de eigen organisatie kan de overheid niet zonder de inzet van ICT. Het is een gezamenlijk belang van overheid en ICT-bedrijfsleven om projecten tot een succes te maken en daarmee de overheid efficiënter en effectiever te maken. Dat is niet alleen een politieke keuze, maar wordt ook verwacht door burgers en bedrijven.

De Digitaal 2017 ambitie van de overheid mag niet een streven zijn, maar is een ‘harde’ doelstelling. Alleen dan kan Nederland internationaal onderscheidend zijn. De generieke digitale infrastructuur van de overheid moet een voorbeeld worden van goede digitale dienstverlening.

Aanbestedingen moeten beter. De huidige praktijk leidt niet altijd tot de beste oplossing. Meer samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven voorafgaande aan een aanbesteding draagt bij aan de kwaliteit van aanbestedingen. Betere aanbestedingen en betere samenwerking zorgen voor succesvolle projecten en vergroten uiteindelijk het onderlinge vertrouwen.

De overheid en de ICT-sector hebben hun samenwerking geformaliseerd in de iDialoog: een serie afspraken en initiatieven om wederzijds begrip te bevorderen. Daarnaast zijn leden van Nederland ICT, met inbegrip van hun medewerkers, zich zeer bewust van de Gedragscode van Nederland ICT als kader voor het zakendoen met de overheid.

  • In de relatie tussen overheid en ICT-bedrijfsleven is er continu aandacht voor integer zakendoen, met de Gedragscode van Nederland ICT als basis.

  • Eens per jaar organiseert Nederland ICT samen met de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken het iBestuur Congres, waar overheid, bedrijfsleven en wetenschap elkaar ontmoeten.

DE DIGITALE OVERHEID IN ONTWIKKELING

Om een compleet beeld te krijgen van de digitalisering van de overheid is het interessant om zowel de inspanningen van de overheid als het gebruik van de digitale dienstverlening in kaart te brengen. Op dit moment is er nog weinig data op dit gebied beschikbaar. Van zowel de overheidsuitgaven aan ICT als het resultaat van digitaliseringsprojecten zijn er geen eenduidige cijfers.

In internationale context kan wel de vergelijking worden gemaakt tussen Nederland en andere (Europese) landen. We baseren ons daarbij met name op cijfers van Eurostat en de Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Commissie.

Gebruik overheidswebsites (%) (Bron: Eurostat)

Top 5 Digital Public Services Index (Bron: DESI / Europese Commissie)

“Een digitale overheid wordt gerealiseerd door de juiste inzet van ICT. Begrip en vertrouwen tussen de overheid en de ICT-sector is daarbij essentieel. Daarom maken wij ons hard voor een goede dialoog, goede aanbestedingen en succesvolle ICT-projecten.”

Gerelateerd