Toelichting modelovereenkomst inhuur ICT-professionals

ZELFSTANDIGEN IN DE ICT, HELPDESK JURIDISCH, ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT

Toelichting bij de modelovereenkomst voor de inhuur van ICT-professionals die wij samen met de Belastingdienst hebben gemaakt. Met het in werking treden van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) is de Verklaring Omtrent Gedrag (VAR) afgeschaft. Je kunt bij het inhuren van zzp’ers voortaan gebruik maken van modelovereenkomsten.

Download publicatie