23 januari 2017

Werkgeversvereniging ICT en vakbonden eens over nieuwe ICK-CAO

Werkgeversvereniging ICT en vakbonden eens over nieuwe ICK-CAO

Werkgeversvereniging ICT, De Unie en CNV Vakmensen hebben op 22 december 2016 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de ICK-branche 2017.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

Looptijd

1 jaar (1 januari 2017 t/m 31 december 2017).

Inkomen

De feitelijk betaalde salarissen en de schaalsalarissen worden met ingang van 1 januari 2017 verhoogd met 1,5%, volgens de systematiek in cluster 11 van de ICK-cao.

De Doelenuitkering wordt op 1 januari 2017 verhoogd naar 3%.

De Eindeboekjaaruitkering, voor ondernemingen waar geen afspraken over collectieve doelstellingen zijn gemaakt, wordt per 1 januari 2017 verhoogd naar 2,1%.

Project Duurzame Inzetbaarheid

Partijen geven het Fonds Collectieve Belangen opdracht het project Duurzame Inzetbaarheid voort te zetten. Het project heeft tot doel beleid te formuleren, initiatieven te stimuleren, ervaringen te delen en bewustwording te vergroten op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Project Participatiewetgeving

Partijen zullen tijdens de looptijd van de cao het project Bewustwording Participatiewetgeving voortzetten. Met dit project worden bedrijven in de sector gestimuleerd om extra banen te creëren voor personen met een arbeidsbeperking.

Project Mantelzorg

Tijdens de looptijd van de cao zullen partijen het project Mantelzorg voortzetten. In het eerste kwartaal van 2017 wordt de Helpdesk Werk en Mantelzorg ingericht, die beschikbaar is voor werkgevers en medewerkers in de ICK-branche.

ICK-dag

Medio 2017 organiseren cao-partijen een ICK-dag voor werkgevers, HR-medewerkers, kaderleden van vakorganisaties en OR-leden waarin de resultaten van de projecten worden gepresenteerd.

Tussentijds overleg

a. Een redactiecommissie zal de nieuwe cao-tekst opstellen en de benodigde wijzigingen als gevolg van wetgeving in de tekst doorvoeren.

b. Zodra meer duidelijk is over de mogelijkheden om het 3e WW-jaar /WGA te repareren, zullen partijen – daarbij het advies van de Stichting van de Arbeid in ogenschouw nemende – overleggen over dit onderwerp.

mm
Werkgeversvereniging ICT Voor meer informatie of vragen zijn wij te bereiken op: info@wgvict.nl (0348) 49 36 36

Gerelateerd

Minister Dekker schuift aanpassingen Avg op de lange baan

Bedrijven zijn op dit moment hard bezig om per 25 mei te voldoen aan Avg (GDPR). Maar ook het kabinet moet aan de bak. De Europese regels moeten namelijk nog vastgelegd worden in de Nederlandse wet. Onlangs bleek echter dat minister Dekker in tijdnood komt en voorstelt een aantal vernieuwingen op de lange baan te schuiven. En dat betekent dat bedrijven mogelijk ook na 25 mei nog te maken kunnen krijgen met aanpassingen in de wetgeving.

AVG special: workshop ‘De verwerkersovereenkomst in de praktijk’ 

15 mei

Is je verwerkersovereenkomst nog niet Avg-proof? Krijg je talloze verwerkersovereenkomsten van klanten en weet je niet hoe je daarmee om moet gaan? Loop je aan tegen eisen van klanten waar je niet goed aan kunt voldoen of twijfel je of je eigen verwerkersovereenkomst aan de Avg voldoet? Kom dan naar deze praktische workshop over de verwerkersovereenkomst!