11 februari 2016

Voorbeeld bewerkersovereenkomst enthousiast ontvangen

PRIVACY, HELPDESK JURIDISCH, VERTROUWEN

Nederland ICT heeft deze voorbeeld bewerkersovereenkomst beschikbaar gesteld om lidbedrijven te helpen bij het maken van afspraken met hun klanten omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Dit onder meer in het kader van de Wet meldplicht datalekken, die vanaf 1 januari 2016 van kracht is.

Voor meer informatie en uitleg over onder andere de inhoud en de functie van de bewerkersovereenkomst, de Wet bescherming persoonsgegevens en de consequenties die de Wet meldplicht datalekken heeft voor bedrijven, organiseert Nederland ICT de workshop ‘Privacy, datalekken en de nieuwe privacy verordening’. Zowel leden als niet leden van Nederland ICT kunnen deze workshop bijwonen. Kijk in onze agenda voor een nieuwe datum!

Als je als lidbedrijf van Nederland ICT interesse hebt in de voorbeeld bewerkersovereenkomst, dan kun je contact opnemen met één van de juristen van Nederland ICT via e-mail of 0348 – 49 36 36 of inloggen op Mijn.NederlandICT (document is te vinden onder Downloads – Helpdesk Juridisch).