2 februari 2016

Onderhandelingsresultaat ICK-CAO 2016 definitief

HELPDESK WERKGEVERS
 1. Looptijd van één jaar (1 januari 2016 t/m 31 december 2016)
 2. Inkomen
  a. De feitelijk betaalde salarissen en de schaalsalarissen worden met ingang van 1 januari 2016 verhoogd met 1,25%, volgens de systematiek in cluster 11 van de ICK-CAO.
  b. De Doelenuitkering wordt op 1 januari 2016 verhoogd met 0,35% (van 2,55% naar 2,9%).
  De Eindeboekjaaruitkering, voor ondernemingen waar geen afspraken over collectieve doelstellingen zijn gemaakt, wordt per 1 januari 2016 verhoogd van 1,785% naar 2,03%.
 3. Project Duurzame Inzetbaarheid
  Partijen geven het Fonds Collectieve Belangen opdracht het project Duurzame Inzetbaarheid voort te zetten. Het project heeft tot doel beleid te formuleren, initiatieven te stimuleren, ervaringen te delen en bewustwording te vergroten op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
 4. Project Participatiewetgeving
  Partijen zullen tijdens de looptijd van de CAO het project Bewustwording Participatiewetgeving voortzetten. Met dit project worden bedrijven in de sector gestimuleerd om extra banen te creëren voor personen met een arbeidsbeperking.
  Op 28 januari 2016 zullen partijen aanwezig zijn op het ICT Event – De Eerste Stap Naar Sociaal Ondernemen.
 5. Project Mantelzorg
  Tijdens de looptijd van de CAO zullen partijen een project Mantelzorg uitvoeren, waarbij wordt nagegaan op welke wijze bedrijven de medewerkers kunnen ondersteunen bij de invulling van mantelzorgtaken.
 6. Tussentijds overleg
  a. Een redactiecommissie zal de nieuwe CAO-tekst opstellen en de benodigde wijzigingen als gevolg van wetgeving in de tekst doorvoeren.
  b. Zodra meer duidelijk is over de mogelijkheden om het 3e WW-jaar /WGA te repareren, zullen partijen overleggen over dit onderwerp.