2 februari 2016

Onderhandelingsresultaat ICK-CAO 2016 definitief

De Werkgeversvereniging ICT en de vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt inzake een nieuwe CAO voor de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche (ICK). Dit resultaat betreft bedrijven waarvoor de ICK-CAO van toepassing is. De nieuwe CAO gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2016 en heeft een looptijd van een jaar.

 1. Looptijd van één jaar (1 januari 2016 t/m 31 december 2016)
 2. Inkomen
  a. De feitelijk betaalde salarissen en de schaalsalarissen worden met ingang van 1 januari 2016 verhoogd met 1,25%, volgens de systematiek in cluster 11 van de ICK-CAO.
  b. De Doelenuitkering wordt op 1 januari 2016 verhoogd met 0,35% (van 2,55% naar 2,9%).
  De Eindeboekjaaruitkering, voor ondernemingen waar geen afspraken over collectieve doelstellingen zijn gemaakt, wordt per 1 januari 2016 verhoogd van 1,785% naar 2,03%.
 3. Project Duurzame Inzetbaarheid
  Partijen geven het Fonds Collectieve Belangen opdracht het project Duurzame Inzetbaarheid voort te zetten. Het project heeft tot doel beleid te formuleren, initiatieven te stimuleren, ervaringen te delen en bewustwording te vergroten op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
 4. Project Participatiewetgeving
  Partijen zullen tijdens de looptijd van de CAO het project Bewustwording Participatiewetgeving voortzetten. Met dit project worden bedrijven in de sector gestimuleerd om extra banen te creëren voor personen met een arbeidsbeperking.
  Op 28 januari 2016 zullen partijen aanwezig zijn op het ICT Event – De Eerste Stap Naar Sociaal Ondernemen.
 5. Project Mantelzorg
  Tijdens de looptijd van de CAO zullen partijen een project Mantelzorg uitvoeren, waarbij wordt nagegaan op welke wijze bedrijven de medewerkers kunnen ondersteunen bij de invulling van mantelzorgtaken.
 6. Tussentijds overleg
  a. Een redactiecommissie zal de nieuwe CAO-tekst opstellen en de benodigde wijzigingen als gevolg van wetgeving in de tekst doorvoeren.
  b. Zodra meer duidelijk is over de mogelijkheden om het 3e WW-jaar /WGA te repareren, zullen partijen overleggen over dit onderwerp.
mm
Nederland ICT Redactie info@nederlandict.nl (0348) 49 36 36

Gerelateerd

Dringt digitalisering wel door tot Den Haag?

De digitale transformatie raakt iedereen. Maar afgaande op de campagnes van politieke partijen is daar in Den Haag weinig van te merken. Ze hebben het over de AOW-leeftijd, maar negeren de robotisering van de arbeidsmarkt. Ze debatteren over afschaffen van het eigen risico, maar lijken blind voor de mogelijkheden van eHealth. En dat is ontzettend zonde.

Workshop ‘Haal het maximale uit je ICT-contracten’

30 mrt

Hoe ziet een effectief contract eruit? Wat regel je in het contract en wat dekken de voorwaarden af? En mocht er onverhoopt een conflict ontstaan met de opdrachtgever, hoe wordt het geschil dan opgelost? Nederland ICT organiseert een workshop waarin antwoorden op deze en andere vragen rondom ICT-contracten worden gegeven.