31 augustus 2016

Nominaties ICT Milieu Award bekend

Nominaties ICT Milieu Award bekend

De BestDriver app van CGI, de laadtoepassing iChargesmart van Jedlix en de Sustainable Buildings Competitie van de Rijksuniversiteit Groningen en startup Sustainable Buildings zijn genomineerd voor de ICT Milieu Award 2016. ICT Milieu reikt de Award uit tijdens de Avond van de Digitale Economie, die op 8 september 2016 plaatsvindt.

De ICT Milieu Award wordt uitgereikt aan innovatieve ICT-projecten met een significante positieve milieu-impact, bijvoorbeeld op gebied van energie of recycling van afvalstoffen.

Dit jaar zijn genomineerd:

BestDriver app, CGI. De BestDriver app combineert big data analytics met gamification en gebruikt deze om duurzaam rijgedrag van chauffeurs in het goederenvervoer te stimuleren. Dit gebeurt door integratie met in-car systemen. De chauffeur krijgt via een mobiele interface individueel feedback op zijn rijgedrag in relatie tot collega’s. De BestDriver-app van CGI wordt momenteel al gebruikt door de gemeente Rotterdam en DHL Express om het ‘ecologisch bandenspoor’ te verkleinen door minder brandstofgebruik, minder milieubelasting, lagere onderhoudskosten en gedragsverandering bij de chauffeurs.

iChargesmart, Jedlix. Met iChargesmart verbindt Jedlix het laden van elektrische auto’s met de productie van duurzame energie. Elektrische auto’s worden geladen precies op het moment dat zonne- en windenergie ruim beschikbaar zijn, waardoor het netwerk beter wordt benut. De gebruiker deelt bovendien mee in het financieel voordeel. Dit gebeurt door communicatie met zowel de laadpaal als de API van de auto. Er is hiervoor geen extra hardware voor gebruikers nodig. iChargesmart is momenteel beschikbaar bij meer dan 2000 publieke laadpalen en beschikbaar voor Renaults en Tesla’s. Dit wordt in de toekomst verder uitgebreid.

Sustainable Buildings Competitie, RUG en Sustainable Buildings. Een cloud-platform vormt de basis voor een dashboard waarop gebruikers kunnen zien hoe hun gebouw presteert wat betreft energiegebruik vergeleken met andere gebouwen. Het toepassen van serious gaming en spelprincipes zorgen voor extra motivatie om energie te besparen. Het platform is zo opgezet dat vrijwel ieder kantoorgebouw aangesloten kan worden. Onderzoek laat zien dat het energieverbruik van kantoorgebouwen met 30 procent verminderd kan worden.

Nadere informatie
Donderdagavond 8 september 2016 organiseren Nederland ICT en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, voor de derde keer de Avond van de Digitale Economie in het Louwman Museum te Den Haag. De Avond van de Digitale Economie wordt gerealiseerd in samenwerking met ICT Milieu en de Gemeente Den Haag. Meer informatie vind je op www.avondvandedigitaleeconomie.nl

mm
Nederland ICT Redactie info@nederlandict.nl (0348) 49 36 36

Gerelateerd

ICT-sector heeft doelstellingen energiebesparing 2020 nu al gehaald

De ICT-sector heeft de afgesproken energiebesparing voor 2020 al in 2015 gerealiseerd. In de meest recente cijfers wordt er over 2015 886 PJ (5,1%) aan energiebesparende maatregelen gerapporteerd. Daarnaast is het aandeel ingekochte duurzame energie sterk gestegen van 71% naar 83% van het totale energieverbruik. Hiermee presteert de ICT-sector ruim boven de afgesproken jaarlijkse efficiency verbetering van 2% per jaar.

Slimme Mobiliteit goed voor milieu en business

De MJA3 gebruikersgroep met ICT & financiële dienstverleners is de afgelopen jaren gezamenlijk bezig geweest met slimme mobiliteit. Dit heeft geresulteerd in een stappenplan slimme mobiliteit, waarmee bedrijven stapsgewijs hun brandstofverbruik en dus ook de mobiliteitskosten kunnen verminderen.