11 april 2019

Nieuwe wetgeving uitgelegd: informatieplicht energiebesparing

GREENING BY ICT, GREENING OF ICT, DUURZAAMHEID

Al tientallen jaren ben je als bedrijf via de Wet Milieubeheer verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Om inzicht te krijgen in de genomen maatregelen, wordt deze wet per 1 juli 2019 uitgebreid met de Informatieplicht Energiebesparing. We organiseren op 6 mei een webinar over het wat & hoe van deze nieuwe wet.

Tijdens het webinar, op maandag 6 mei van 16.00 – 16.45 uur, beantwoorden Jeroen van der Tang (Nederland ICT), Selina Roskam (RVO) en Frank Hartkamp (RVO) al je vragen over verduurzaming van de ICT-branche en de invloed van de nieuwe wetgeving “Informatieplicht Energiebesparing” op jouw organisatie.

Na het webinar weet je of de wetgeving op jouw organisatie van toepassing is, waarom je moet rapporteren en hoe dit werkt in de online portal. Uiteraard is er ruimte voor al je vragen. Deelname is gratis.

Schrijf je direct in voor deze webinar.

Wat houdt de plicht in?

De bedoeling van de Informatieplicht is dat bedrijven bewuster omgaan met energie en daarvoor energiebesparende maatregelen nemen. Dit is al verplicht onder de Wet Milieubeheer sinds 1993, en is na afspraken in het EnergieAkkoord verder invulling gegeven door voor negentien bedrijfstakken een ‘Erkende Maatregelenlijst’ (EML) op te stellen. Als ICT-bedrijf kun je in de meeste situaties terugvallen op de maatregelenlijst ‘Kantoren’ of ‘Datacenters’. Als je de erkende maatregelen doorvoert die op jouw bedrijf van toepassing zijn, voldoe je automatisch aan de energiebesparingsverplichting.

Vanaf 1 juli 2019 wordt hieraan toegevoegd dat bedrijven verplicht zijn over hun maatregelen te rapporteren. Dit kan online via het eLoket van RVO.

Wie moet voldoen?

De informatieplicht is sectoroverstijgend; alle Nederlandse bedrijven, waaronder ICT-bedrijven, met een energiegebruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas vallen onder de verplichting. Dit geldt voor zowel huurders als verhuurders, afhankelijk van wie volgens het bevoegd gezag verantwoordelijk is. Bedrijven die al deelnemen aan het MJA energie convenant zijn vrijgesteld van de verplichting.

Om te weten of je moet voldoen aan deze nieuwe wetgeving, ga je dus allereerst na wat je jaarlijkse energieverbruik is, wie volgens het bevoegd gezag verantwoordelijk is voor het nemen van en rapporteren over energiebesparende maatregelen, en of je al aan het MJA deelneemt.

RVO heeft een stappenplan ontwikkeld waarmee je ontdekt of je moet voldoen.

Hoe kun je rapporteren?

Dat kan via het eLoket van RVO. Momenteel worden daar nog kleine verbeteringen aangebracht. We raden je aan om je alvast voor te bereiden op de rapportage, maar nog even te wachten met de daadwerkelijke rapportage.

Heb je vragen?

Veel vragen worden beantwoord op de campagnewebsite van WATT – Informatieplicht Energiebesparing. Daarnaast kun je live jouw vragen stellen aan inhoudsexperts tijdens ons webinar op maandag 6 mei van 16.00 – 16.45 uur.

Schrijf je nu in voor deze webinar.

  •  *
  •  *
  •  *
    naam@bedrijf.nl
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *