25 februari 2014

Nieuwe regelgeving maakt verwerking e-waste transparanter

ICT MILIEU, DUURZAAMHEID

Vanaf 2019 moet Nederland 85 procent van het vrijgekomen elektronische afval kunnen verantwoorden. Wecycle, dat door de producenten zelf is opgezet, verwerkt nu ongeveer 50 procent van de gegenereerde e-waste. Certificering van verwerkers en een registratieplicht moet ervoor zorgen dat het overige afval ook zo veel mogelijk in kaart wordt gebracht en op de juiste manier wordt verwerkt.

De registratieplicht voor verwerking van e-waste is direct ingegaan. De certificeringsplicht voor verwerkers geldt vanaf 1 juli 2015. De afvalverwerkingsbedrijven die namens ICT Milieu door Wecycle zijn gecontracteerd voldoen op dit moment al aan de nieuwe normen.

Op de website van de NVMP vindt u meer informatie over de nieuwe regelgeving.

ICT Milieu

Stichting ICT Milieu is opgericht in 2001 en behartigt de milieubelangen van circa 250 ICT-bedrijven vanuit Nederland ICT. ICT Milieu neemt de deelnemers zoveel mogelijk werk uit handen bij het voldoen aan hun producentenverantwoordelijkheid ten aanzien van ICT-afval. Eind 2012 is ICT Milieu toegetreden tot de Vereniging NVMP, waarin meerdere productstichtingen zijn vertegenwoordigd, en verzorgd Wecycle de collectieve inzameling en verwerking van e-waste voor ICT-productenten en –importeurs.