31 augustus 2017

Nieuwe nationale doelstelling e-waste recycling gehaald

Nieuwe nationale doelstelling e-waste recycling gehaald

Het Nationaal WEEE Register (NWR) rapporteerde over 2016 155 miljoen kilo verwerkte e-waste. Hiermee wordt voldaan aan de nieuwe Europese en Nederlandse doelstelling om vanaf 2016 45% van het gewicht dat aan elektrische apparaten op de markt is gezet, hoogwaardig te verwerken.

Het totaal volume elektrische apparaten dat op de markt is gezet in 2016 bedroeg 371 miljoen kilo. Hiervan was 53,4 miljoen kilo (14%) huishoudelijke en professionele ICT-apparatuur en monitoren. Het volume op de markt gebrachte ICT dat door de producenten is gerapporteerd is in 2016 met 3,5% gestegen.

De nieuwe doelstellingen uit de WEEE-directive, die zijn geïmplementeerd in de Regeling AEEA, stellen dat in 2016 45% en in 2019 65% van het gemiddelde gewicht dat aan elektrische apparaten in de afgelopen drie jaar op de markt is gezet, op een passende manier wordt verwerkt. Passende verwerking betekent in Nederland dat e-waste verwerkers WEEELabEx gecertificeerd moeten zijn. In 2016 rapporteerde 32 gecertificeerde verwerkers aan het Nationaal WEEE-register. Voor het bereiken van de ambitieuze doelstelling in 2019 is het van belang dat alle ICT gecertificeerd wordt verwerkt. ICT Milieu roept bedrijven die ICT laten verwerken daarom ook op dit bij een gecertificeerde verwerker te doen.

Van de 155 miljoen kg verwerkte elektronica die het Nationaal WEEE Register (NWR) rapporteerde, was 28,3 miljoen kilo ICT-apparatuur (18%). Dit is 2% minder dan vorig jaar, wat mede wordt verklaard door de trendmatige daling van het gewicht van verwerkte CRT-monitoren. Dit bleek eerder al uit de ICT Milieumonitor 2016, waarin stichting ICT Milieu haar eigen inzamelresultaat rapporteerde.

Daarnaast is het gewicht van verwerkte professionele apparatuur gedaald, wat mogelijk samenhangt met de trend dat professionele apparatuur vaker wordt gerefurbished en voor hergebruik vaak naar het buitenland verdwijnt. Vanuit de circulaire economie een positieve ontwikkeling, maar voor de nationale inzameldoelstelling een lekstroom die niet meer voor verwerking beschikbaar is. ICT Milieu pleit er daarom voor om deze stroom ook te rapporteren in het Nationaal WEEE Register.

De nieuwste resultaten van het Nationaal WEEE Register zijn verwerkt in een update van de ICT Milieumonitor 2016. Klik op onderstaande afbeelding voor de nieuwe infographic:

 

mm
ICT Milieu

Wil je deelnemer worden? Of heb je andere vragen over ICT Milieu? Neem contact met ons op via:

info@ictmilieu.nl (0348) 49 36 36

Gerelateerd

Column Lotte de Bruijn: ‘Circulair’

De kans is groot dat er ergens in je huis een verzameling oude smartphones stof ligt te verzamelen. Veel Nederlanders wisselen elke twee jaar van telefoon. De oude telefoons verdwijnen dan vaak in een la en worden vervolgens vergeten. Op ongeveer dertien miljoen Nederlandse smartphonegebruikers loopt het aantal ‘verdwenen’ smartphones dan snel op.

ICT Milieu Award 2017 voor IBM, Tennet en Vandebron

De ICT Milieu Award 2017 is gewonnen door IBM, Tennet, Vandebron en Sonnen eServices met hun oplossing ‘Crowd balancing the grid with blockchain’. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan een ICT-project met een significante positieve impact op het milieu, door slimme innovatieve oplossingen voor energiebesparing of de terugwinning van grondstoffen.