31 mei 2013

Nederland ICT: Privacy by design biedt beste kansen

PRIVACY

Balans

Dit zijn een aantal punten uit de visiepaper ‘Privacy & ICT’, die Nederland ICT heeft gepubliceerd over de datagedreven maatschappij en het steeds belangrijker wordende privacyvraagstuk. Met deze visie pleit de ICT-sector voor een goede balans tussen privacy en andere maatschappelijke en economische belangen, zoals ondernemerschap en innovatie. Deze balans, soms een afweging tussen belangen, ontstaat niet door regelgeving maar in dialoog tussen alle betrokkenen: ICT-branche, beleidsmakers, toezichthouder, ICT-gebruikende organisaties en vooral ook de eindgebruiker.

Om die balans te bereiken moeten alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Zo dient de overheid te zorgen voor begrijpelijke regelgeving, waarbij bedrijven de kaders zelf kunnen invullen. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) moet als toezichthouder niet alleen boetes uitdelen, maar vooral ook uitleg geven hoe organisaties regelgeving kunnen toepassen en hierover de dialoog met het bedrijfsleven aangaan. Een meedenkende toezichthouder beschermt daarmee niet alleen de privacy van burgers en consumenten, maar geeft ook ruimte voor innovatie.

Transparantie en verantwoordelijkheid

ICT-gebruikende organisaties zullen richting hun klanten transparant moeten zijn over de manier, waarop data worden verzameld en gebruikt. Door klanten de keuze te bieden (en de voordelen van die keuze duidelijk te maken), krijgen gebruikers de verantwoordelijkheid om zelf een afgewogen keuze te maken. Gebruikers dienen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk om te gaan met hun gegevens. ICT-bedrijven zullen nadrukkelijker privacy bespreekbaar moeten maken in het contact met hun klanten. ICT is immers niet alleen een middel om informatie slim en efficiënt te verwerken, maar juist ook om de privacy te waarborgen door er in het ontwerp al rekening mee te houden en de inzet van privacy enhancing technologies.

De ICT-branche neemt diverse initiatieven om bij te dragen aan de bewustwording op het gebied van privacy. Hierover overlegt de ICT-branche onder meer in de commissie privacy van Nederland ICT en nemen bedrijven deel aan het programma Digiveilig. Daarnaast zal Nederland ICT zelf ook de dialoog aangaan met betrokkenen. De gepubliceerde visiepaper dient hierbij als uitgangspunt, bijvoorbeeld ook in de reactie op de recent gepubliceerde kabinetsvisie op e-privacy. Nederland ICT ondersteunt de uitgangspunten van deze visie en gaat graag in gesprek over specifieke voorstellen.

Zo vindt Nederland ICT het belangrijk dat bij de publicatie van richtsnoeren door het College Bescherming Persoonsgegevens voorafgaand een open dialoog plaatsvindt. Ook adviseert Nederland ICT om een instrument als de Privacy Impact Assessment niet pas in een aanbesteding mee te nemen, maar voorafgaand daaraan uit te voeren. Het assessment moet namelijk kunnen leiden tot een aanpassing van de plannen en daar laat een aanbesteding weinig ruimte voor.

Via onderstaande link kunt u de visiepaper ‘Privacy & ICT’ downloaden.

Visiepaper Privacy & ICT van Nederland ICT

Meer weten?

Voor meer informatie over privacy by design kunt u contact opnemen met Bart Pegge van Nederland ICT via 0348 – 49 36 36 of e-mail.