31 maart 2014

Nederland ICT positief over versoepeling Cookiewet

PRIVACY

Het plaatsen van cookies die niet privacygevoelig zijn kan nog dit jaar weer zonder daarvoor toestemming nodig te hebben. Minister Kamp van Economische Zaken heeft hiertoe een wetsvoorstel ingediend. Nederland ICT is blij met de aanpassing van de wet, omdat deze tot een gebruiksvriendelijker internet zal leiden.

Minder hinder

Door de versoepeling van de ‘Cookiewet’ worden internetgebruikers alleen nog maar met een cookiemelding geconfronteerd wanneer dit nodig is in het kader van privacybescherming. Website-eigenaren kunnen zogenaamde analytic cookies, die enkel de werking van websites verbeteren, binnenkort plaatsen zonder dat de gebruiker hiervoor een cookiemelding moet wegklikken.

Impliciete toestemming

Voor privacygevoelige cookies, bijvoorbeeld tracking cookies gebruikt voor reclamedoeleinden, moet nog steeds toestemming worden gegeven. Onder de versoepelde Cookiewet hoeft deze toestemming niet meer expliciet te zijn, maar kan toestemming ook afgeleid worden uit het feit dat er verder wordt geklikt op andere onderdelen van een website. Daarbij geldt wel dat gebruikers duidelijk en volledig worden geïnformeerd over de te plaatsen cookies.

Nederland ICT positief

Volgens Nederland ICT is de versoepeling van de Cookiewet positief, omdat veel internetgebruikers zich ergeren aan de talloze cookiemeldingen die het gebruiksgemak van het internet ondermijnen. Nederland ICT was voor en tijdens de invoering zeer kritisch op de Cookiewet, omdat deze negatieve gevolgen heeft voor zowel consumenten als het bedrijfsleven.