18 oktober 2018

Nederland ICT organiseert vervolg op ICT Markttoets vervanging CRM Kamer van Koophandel

ICT MARKTTOETS, ICT MARKTTOETS, DIGITALE OVERHEID

Op 1 november 2018 organiseert Nederland ICT voor de Kamer van Koophandel een vervolg op de eerdere ICT Markttoets over de vervanging van haar klantrelatiesysteem (CRM). Deze verkorte ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die een ingericht CRM leveren.

Aanleiding

De Kamer voor Koophandel (KvK) is voor ondernemers een logische plek om in contact te treden met de overheid. Dat kan gaan om verplichte zaken als registratie, maar ook om advies bij thema’s die ondernemers elke dag bezighouden. De dienstverlening van de KvK is de laatste jaren volledig toegespitst op wat ondernemers nodig hebben. Gemiddeld heeft de KvK jaarlijks 25 miljoen keer contact met ondernemers. Het contact met de KvK verloopt in de meest gevallen online. Daarnaast voert het callcenter ongeveer 1 miljoen gesprekken per jaar en kunnen ondernemers fysiek terecht op 19 kantoren en de regionale KvK Ondernemers-pleinen.

Deze klantcontacten worden nu bijgehouden en ondersteund met een CRM-systeem, Sage, en een aantal losse applicaties. Vanwege het aflopen van de overeenkomst is de KvK verplicht de overeenkomst voor een CRM opnieuw aan te besteden. Als voorbereiding op dit project is een CRM-strategie geformuleerd, worden bestaande processen in kaart gebracht en is op 22 maart 2018 een ICT Markttoets gehouden waarin de markt kon reflecteren op de voorgenomen strategie, functionaliteiten en implementatie. Deze ICT Markttoets leverde onder meer het advies op om voor de aanbesteding een op de KvK wensen gerichte uitwerking van use cases te maken. En om keuzes te maken voor de architectuur.

Marktconsultatie

De KvK heeft inmiddels een aantal use cases voor de korte en langere termijn opgesteld en haar architectuur verder beschreven. Ze wil via een bescheiden marktconsultatie de nu beschreven opzet en invulling van deze use cases aan de markt toetsen. Om de markt te consulteren organiseert Nederland ICT namens de Kamer van Koophandel op donderdag 1 november 2018 een verkorte ICT Markttoets. Tijdens deze verkorte ICT Markttoets legt de KvK de beschreven use cases voor door hier een tweetal vragen over te stellen aan de markt.

Bekijk hier de volledige uitnodiging met de vragen aan de markt en de voorwaarden voor deelname.

Datum en locatie

De ICT Markttoets vindt plaats op 1 november 2018 van 13.00 tot 15.30 uur bij de Kamer van Koophandel in Woerden. Tijdens een workshop komen de vragen op interactieve wijze aan de orde. Vanaf 12.30 uur is er een inloop met koffie en een broodje.

Aanmelden

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met woensdag 24 oktober a.s. via e-mail aanmelden voor de workshop bij Floor Lekkerkerker van Nederland ICT.

Bij aanmelding het verzoek om de naam en functie te vermelden van degene die de workshop daadwerkelijk namens uw organisatie bijwoont. Aanmeldingen waarbij deze naam en functie niet worden genoemd, of waarbij de functie niet lijkt te corresponderen met de doelgroep, worden terzijde gelegd.

Bij vragen, of als je overleg wilt voeren over een workshopdeelnemer, dan kun je contact opnemen met projectleider Floor Lekkerkerker van Nederland ICT via e-mail of telefonisch: 0348 – 49 36 36.