21 november 2017

Nederland ICT organiseert ICT Markttoets vernieuwing backofficesysteem Zorg voor Wigo4it

ICT MARKTTOETS, ICT MARKTTOETS, DIGITALE OVERHEID

Op dinsdag 12 december 2017 organiseert Nederland ICT voor Wigo4it een ICT Markttoets over de vernieuwing van het backofficesysteem Zorg voor de G4 gemeenten. De ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die standaardoplossingen aanbieden voor een dergelijk backofficesysteem Zorg.

Aanleiding

Wigo4it is van plan om de zorgfunctionaliteiten, die nu in het Socrates systeem zijn opgenomen, in een ander systeem onder te brengen. Wigo4it onderzoekt momenteel de opties hoe deze vervanging eruit kan komen te zien. Eén van de opties is om een bestaand backofficesysteem uit de markt aan te schaffen. Binnen het samenwerkingsverband gebruiken op dit moment drie van de vier gemeenten Socrates ter ondersteuning van de processen voor de Wmo en de Jeugdzorg.

Het nieuw gewenste systeem zal mogelijk door middel van inkoop van een bestaande applicatie uit de markt worden verkregen, mits deze voldoet aan de gewenste functionele vereisten. Wigo4it heeft daarom behoefte aan meer inzicht in de mogelijkheden uit de markt.

In dit document wordt de productvisie van Wigo4it m.b.t. het nieuwe backofficesysteem Zorg en de daaruit voortvloeiende verzameling kernfunctionaliteiten die dit systeem omvat beschreven.

Marktconsultatie

Via een marktconsultatie wil Wigo4it marktpartijen ten behoeve van het nieuwe backofficesysteem Zorg een aantal open vragen voorleggen. Doel van deze marktconsultatie is om meer informatie te krijgen over en zicht te krijgen op de (on)mogelijkheden van standaardsoftware, passend binnen de ambitie van Wigo4it en haar deelnemers. Nederland ICT organiseert dan ook namens Wigo4it op dinsdag 12 december 2017 een ICT Markttoets. De resultaten van deze ICT Markttoets kunnen verder richting geven aan de eventuele verwervingsstrategie van het backofficesysteem Zorg.

Doelgroep

Deze ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die standaardoplossingen met betrekking tot backofficesystemen voor de zorg aanbieden of van plan zijn deze aan te bieden. Daarnaast zijn marktpartijen welkom die als implementatiepartner van dergelijke productleveranciers bekend zijn.

De deelnemende medewerker van de marktpartij heeft goed zicht op de functionaliteit van de betrokken backofficesystemen zorg. Daarnaast heeft de deelnemende medewerker ervaring met samenwerkingsvormen met gemeenten of andere klanten en heeft de medewerker ervaring met de kritische succesfactoren bij een softwaremigratie. De deelnemende medewerker heeft de functie als (bijvoorbeeld) opdrachtverantwoordelijke, contractmanager, implementatiemanager of projectmanager.

Vragen aan de markt

Tijdens de ICT Markttoets wordt een aantal open vragen aan de markt voorgelegd.

Bekijk hier de volledige uitnodiging met de vragen aan de markt en de voorwaarden voor deelname.

Datum en locatie

De ICT Markttoets vindt plaats op 12 december 2017 van 13.00 tot 17.00 uur op een locatie in Den Haag. Tijdens een workshop komen de vragen op interactieve wijze aan de orde. Vanaf 12.30 uur is er een inloop met koffie en een broodje.

Aanmelden

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met vrijdag 1 december 9.00 uur via e-mail aanmelden voor de workshop bij Floor Lekkerkerker van Nederland ICT.

Bij aanmelding het verzoek om de naam en functie te vermelden van degene die de workshop daadwerkelijk namens de organisatie bijwoont. Aanmeldingen waarbij deze naam en functie niet worden genoemd, of waarbij de functie niet lijkt te corresponderen met de doelgroep, worden terzijde gelegd.

Bij vragen, of als je overleg wilt voeren over een workshopdeelnemer dan kun je contact opnemen met projectleider Floor Lekkerkerker van Nederland ICT.