30 mei 2017

Nederland ICT organiseert ICT Markttoets programma Digitaal 2017

ICT MARKTTOETS, DIGITALE OVERHEID
Digitaal 2017

Op donderdag 22 juni 2017 organiseert Nederland ICT voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een ICT Markttoets over het Programma Digitaal 2017. 

Aanleiding

De in voorbereiding zijnde Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (onderdeel van de Algemene wet bestuursrecht) regelt dat burgers en bedrijven ‘berichten’ altijd elektronisch naar een bestuursorgaan kunnen verzenden als dat ook schriftelijk kan. Burgers en bedrijven krijgen hiermee het recht op een elektronisch kanaal voor het indienen van een aanvraag. Het programma Digitaal 2017 van het ministerie van BZK helpt dit mogelijk maken.

Uitgangspunt bij de wet en voor het programma is dat overheidsorganisaties primair zelf verantwoordelijk zijn om acties te ondernemen. Het programma Digitaal 2017 van de ministeries van BZK en EZ ondersteunt organisaties waar mogelijk (zie www.digitaleoverheid.nl). Het programma heeft een implementatieagenda opgesteld om de groei van het aanbod aan digitale producten en diensten te faciliteren en te monitoren, zodat er een dekkend digitaal landschap voor overheidsproducten en -diensten ontstaat. Ter ondersteuning daarvan is de Handreiking Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer opgesteld.

Marktconsultatie

Via een marktconsultatie wil het programma Digitaal 2017 leveranciers informeren, stimuleren en met elkaar in gesprek brengen hoe overheden kunnen worden geholpen het recht op een elektronisch kanaal te implementeren. En hoe een dekkend digitaal landschap voor het aanvragen van (alle) overheidsproducten en -diensten, die onder de nieuwe invulling van de Awb vallen, kan worden gerealiseerd. Voor deze marktconsultatie organiseert Nederland ICT in samenwerking met het ministerie van BZK een ICT Markttoets. Tijdens deze ICT Markttoets wil de opdrachtgever een aantal open vragen aan de markt voorleggen.

Doelgroep

Deze ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die producten en/of realisatiediensten aanbieden t.b.v. het elektronisch bestuurlijk verkeer aan alle bestuursorganen (gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties). Kortom: marktpartijen met producten aan de dienstverlenings- (ofwel frontoffice-) kant van de overheid.

De deelnemende functionaris van een marktpartij heeft zicht op en/of de verantwoordelijkheid over de investeringen en (door)ontwikkelingen van de betrokken producten en realisatiediensten. De deelnemende functionaris heeft de functie van directeur/manager business development, directeur/manager innovatie, directeur/manager productmanagement of CTO. Hij of zij is vanuit zijn of haar functie bekend met de ontwikkelingen m.b.t. de te wijzigen Algemene wet bestuursrecht. Voor deze ICT Markttoets is Nederland ICT uitdrukkelijk niet op zoek naar medewerkers met een deels, of zuivere commerciële rol.

Vragen

Tijdens de ICT Markttoets wordt een aantal open vragen aan de markt voorgelegd.

Bekijk hier de volledige uitnodiging met de vragen aan de markt en de voorwaarden voor deelname.

Aanmelden

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met 15 juni 2017 12.00 uur via e-mail aanmelden voor de ICT Markttoets bij Floor Lekkerkerker van Nederland ICT.

Bij aanmelding het verzoek om de naam en functie te vermelden van degene die de workshop daadwerkelijk namens de organisatie bijwoont. Aanmeldingen waarbij deze naam en functie niet worden genoemd, of waarbij de functie niet lijkt te corresponderen met de doelgroep worden terzijde gelegd. Bij vragen, of als je overleg wilt voeren over een workshopdeelnemer dan kun je contact opnemen met projectleider Floor Lekkerkerker van Nederland ICT.