12 oktober 2017

Nederland ICT organiseert ICT Markttoets Digitale Stelsel Omgevingswet

ICT MARKTTOETS, ICT MARKTTOETS, DIGITALE OVERHEID

Update: op verzoek van de opdrachtgever is deze Markttoets verplaatst van 7 november naar 28 november

Op dinsdag 28 november 2017 organiseert Nederland ICT voor het Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ een ICT Markttoets over het digitaal stelsel voor de Omgevingswet (DSO)/ Open Stelsel. Deze ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die gebruik gaan maken van het DSO voor het (door)ontwikkelen van standaardsoftware ten behoeve van de Omgevingswet. Nederland ICT nodigt in het bijzonder het ICT-bedrijfsleven en leden van GeoBusiness Nederland uit om deel te nemen aan deze interactieve workshop.

Aanleiding

Digitalisering is een belangrijk instrument voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. Hiervoor wordt onder meer een digitaal stelsel voor de Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Dit stelsel is een verzameling ICT-voorzieningen, afspraken en registraties die alle relevante regelgeving en informatie over de fysieke leefomgeving ontsluit. Het uitgangspunt dat de overheid verantwoordelijk is voor basissoftware, de basisgegevens en –infrastructuur. Het DSO wordt ontwikkeld als een ‘open stelsel’. Dit wil zeggen dat het voor de markt beschikbaar is om eigen, aanvullende software te ontwikkelen voor overheden, burgers en bedrijven. De overheid en de markt zijn erbij gebaat dat er een goede aansluiting is en dat het open stelsel de markt uitnodigt te vernieuwen.

Marktconsultatie

Het Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ wil ten behoeve van de realisatie van het DSO bij de relevante marktpartijen toetsen of bovengenoemde achtergrondinformatie van het stelsel uitnodigt tot het (kunnen) ontwikkelen van software. Om de markt te consulteren, organiseert Nederland ICT dan ook namens het Programma op dinsdag 28 november 2017 een ICT Markttoets. Tijdens deze ICT Markttoets legt het Programma een aantal open vragen voor aan de markt.

Het Programma volgt een ‘agile’ ontwikkelproces. Hiervoor is afstemming met de markt belangrijk. De resultaten van deze ICT Markttoets kunnen dan ook verder richting geven aan de doorontwikkeling van het stelsel.

Doelgroep

Deze ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die standaardsoftware (door)ontwikkelen en hierbij gebruik maken van/aansluiten op het digitaal stelsel Omgevingswet van gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties, bedrijven, burgers of andere betrokken partijen.

De deelnemende medewerker van een marktpartij heeft zicht op en/of de verantwoordelijkheid over de investeringen en (door)ontwikkelingen van de betrokken software. De deelnemende medewerker heeft de functie van directeur/manager Business Development, directeur/manager Innovatie, directeur/manager Productmanagement of CTO. Voor deze ICT Markttoets is Nederland ICT uitdrukkelijk niet op zoek naar medewerkers met een deels, of zuivere commerciële rol.

Vragen

Tijdens deze ICT Markttoets legt het Programma een aantal open vragen voor aan de markt.

Bekijk hier de volledige uitnodiging met de vragen aan de markt en de voorwaarden voor deelname.

Datum en locatie

De ICT Markttoets vindt plaats op dinsdag 28 november van 13.00 tot 17.00 uur op een locatie in Utrecht. Tijdens een workshop komen de vragen op interactieve wijze aan de orde. Vanaf 12.30 is er een inloop met koffie en een broodje.

Aanmelden

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met maandag 6 november a.s. via e-mail aanmelden voor de workshop bij Floor Lekkerkerker van Nederland ICT.

Bij aanmelding het verzoek om de naam en functie te vermelden van degene die de workshop daadwerkelijk namens uw organisatie bijwoont. En om een korte motivatie te geven welke software u in deze markt gaat (door)ontwikkelen en waarom uw organisatie inhoudelijk kan en wil participeren in de beantwoording van bovenstaande vragen tijdens de ICT Markttoets. Aanmeldingen waarbij deze naam en functie niet worden genoemd, of waarbij de functie niet lijkt te corresponderen met de doelgroep, of waar de korte motivatie ontbreekt, worden terzijde gelegd.

Bij vragen, of als je overleg wilt voeren over een workshopdeelnemer, dan kun je contact opnemen met projectleider Floor Lekkerkerker van Nederland ICT.