2 februari 2016

Nederland ICT: blij met nieuwe afspraken over data transfer EU – VS

INTERNATIONALE DATASTROMEN, PRIVACY, VERTROUWEN

Nederland ICT benadrukt wel dat het een akkoord op hoofdlijnen is. “Dit is een belangrijke eerste stap, maar de afspraken zullen nog verder uitgewerkt moeten worden tot een duurzame juridische basis voor data-overdracht tussen de Europa en de VS.” aldus De Bruijn.

De internationale uitwisseling van data is een belangrijke voorwaarde voor de moderne digitale economie. Veel ICT-diensten maken gebruik van opslagfaciliteiten buiten de EU om data van klanten op te slaan. Het Safe Harbor-framework was in het leven geroepen om afspraken over de bescherming van deze data te harmoniseren en te vereenvoudigen. In oktober 2015 oordeelde het Europees Hof dat de Amerikaanse overheid de bescherming van data van Europese burgers volgens deze afspraken niet kon garanderen, waarmee Safe Harbor wegviel als basis voor gegevensoverdracht. De nieuwe afspraken bieden een alternatief dat de privacy van burgers op een adequate manier beschermt en juridische zekerheid biedt voor bedrijven.