13 juni 2017

Kamermeerderheid wil Digital Trust Center voor cybersecurity mkb

Kamermeerderheid wil Digital Trust Center voor cybersecurity mkb

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vanmiddag voor een motie van de SP en de VVD die het kabinet oproept werk te maken van een Digital Trust Center (DTC). De regering moet voor Prinsjesdag 2017 in overleg met maatschappelijke partners een plan maken voor hoe het DTC kan worden opgericht en vormgegeven. En dat is goed nieuws voor de digitale veiligheid van met name mkb-bedrijven.

Belangrijk onderdeel verbetering cybersecurity

Met het aannemen van de motie zet de Tweede Kamer een flinke stap naar concrete verbetering van de cybersecurity in Nederland. Het oprichten van een specifieke organisatie om de digitale veiligheid van het bedrijfsleven te verbeteren is al langer een speerpunt van Nederland ICT. Een jaar geleden namen we het DTC op in ons manifest voor de digitale economie, in aanloop naar de verkiezingen. Ook andere organisaties gaven aan het plan te steunen.

Volgende stappen

Het is dus nu aan het kabinet om de oprichting van het DTC concreet vorm te geven. Het is de bedoeling dat het DTC een zelfde rol krijgt als het Nationaal Cyber Security Centrum, maar dan gericht op de 97% van het bedrijfsleven die buiten de vitale sectoren valt. Wat Nederland ICT betreft wordt het DTC een onafhankelijke organisatie onder de vleugel van het ministerie van Economische Zaken.

Het DTC moet advies geven op zowel algemeen als operationeel niveau. Om dat goed te kunnen doen is er een segmentering van het Nederlandse bedrijfsleven nodig. Op basis daarvan kan het DTC generieke informatie over dreigingen delen, maar ook meer gericht advies en hulp bij incidenten (emergency respons). Brancheverenigingen spelen daarbij een belangrijke rol als aanspreekpunt en doorgeefluik voor informatie.

Nederland ICT heeft in gesprekken met beleidsmakers regelmatig het belang van het DTC onder de aandacht gebracht. Nu de Tweede Kamer het kabinet deze duidelijke opdracht heeft gegeven, zullen we vanzelfsprekend verder praten over de concrete invulling van het plan.

mm
Nederland ICT Redactie info@nederlandict.nl (0348) 49 36 36

Gerelateerd

Ook Eerste Kamer akkoord met nieuwe aftapwet

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) is met een grote meerderheid aangenomen door de Eerste Kamer. 50 van de 75 senatoren stemden in met de wet, die vanaf 1 januari 2018 gaat gelden. De afgelopen jaren was er veel protest tegen de nieuwe bevoegdheden binnen de Wiv, ook uit de ICT-sector. Het zal nu in de praktijk moeten blijken wat de impact van de wet is en of de mate van toezicht volstaat.

CSR: informatievoorziening cybersecurity voor bedrijfsleven moet beter

Er is een ernstig tekort aan informatie over cybersecurity bij het bedrijfsleven in Nederland. Dat constateert de Cyber Security Raad (CSR) in een advies dat vandaag (5/7) uitkomt. Op dit moment is er alleen tussen de overheid en vitale sectoren sprake van structurele uitwisseling van informatie. De CSR adviseert de overheid een landelijk dekkend stelsel voor informatievoorziening in te richten.