13 juni 2017

Kamermeerderheid wil Digital Trust Center voor cybersecurity mkb

Kamermeerderheid wil Digital Trust Center voor cybersecurity mkb

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vanmiddag voor een motie van de SP en de VVD die het kabinet oproept werk te maken van een Digital Trust Center (DTC). De regering moet voor Prinsjesdag 2017 in overleg met maatschappelijke partners een plan maken voor hoe het DTC kan worden opgericht en vormgegeven. En dat is goed nieuws voor de digitale veiligheid van met name mkb-bedrijven.

Belangrijk onderdeel verbetering cybersecurity

Met het aannemen van de motie zet de Tweede Kamer een flinke stap naar concrete verbetering van de cybersecurity in Nederland. Het oprichten van een specifieke organisatie om de digitale veiligheid van het bedrijfsleven te verbeteren is al langer een speerpunt van Nederland ICT. Een jaar geleden namen we het DTC op in ons manifest voor de digitale economie, in aanloop naar de verkiezingen. Ook andere organisaties gaven aan het plan te steunen.

Volgende stappen

Het is dus nu aan het kabinet om de oprichting van het DTC concreet vorm te geven. Het is de bedoeling dat het DTC een zelfde rol krijgt als het Nationaal Cyber Security Centrum, maar dan gericht op de 97% van het bedrijfsleven die buiten de vitale sectoren valt. Wat Nederland ICT betreft wordt het DTC een onafhankelijke organisatie onder de vleugel van het ministerie van Economische Zaken.

Het DTC moet advies geven op zowel algemeen als operationeel niveau. Om dat goed te kunnen doen is er een segmentering van het Nederlandse bedrijfsleven nodig. Op basis daarvan kan het DTC generieke informatie over dreigingen delen, maar ook meer gericht advies en hulp bij incidenten (emergency respons). Brancheverenigingen spelen daarbij een belangrijke rol als aanspreekpunt en doorgeefluik voor informatie.

Nederland ICT heeft in gesprekken met beleidsmakers regelmatig het belang van het DTC onder de aandacht gebracht. Nu de Tweede Kamer het kabinet deze duidelijke opdracht heeft gegeven, zullen we vanzelfsprekend verder praten over de concrete invulling van het plan.

mm
Nederland ICT Redactie info@nederlandict.nl (0348) 49 36 36

Gerelateerd

Minister Dekker schuift aanpassingen Avg op de lange baan

Bedrijven zijn op dit moment hard bezig om per 25 mei te voldoen aan Avg (GDPR). Maar ook het kabinet moet aan de bak. De Europese regels moeten namelijk nog vastgelegd worden in de Nederlandse wet. Onlangs bleek echter dat minister Dekker in tijdnood komt en voorstelt een aantal vernieuwingen op de lange baan te schuiven. En dat betekent dat bedrijven mogelijk ook na 25 mei nog te maken kunnen krijgen met aanpassingen in de wetgeving.

AVG special: workshop ‘De verwerkersovereenkomst in de praktijk’ 

15 mei

Is je verwerkersovereenkomst nog niet Avg-proof? Krijg je talloze verwerkersovereenkomsten van klanten en weet je niet hoe je daarmee om moet gaan? Loop je aan tegen eisen van klanten waar je niet goed aan kunt voldoen of twijfel je of je eigen verwerkersovereenkomst aan de Avg voldoet? Kom dan naar deze praktische workshop over de verwerkersovereenkomst!