13 juni 2017

Kamermeerderheid wil Digital Trust Center voor cybersecurity mkb

Kamermeerderheid wil Digital Trust Center voor cybersecurity mkb

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vanmiddag voor een motie van de SP en de VVD die het kabinet oproept werk te maken van een Digital Trust Center (DTC). De regering moet voor Prinsjesdag 2017 in overleg met maatschappelijke partners een plan maken voor hoe het DTC kan worden opgericht en vormgegeven. En dat is goed nieuws voor de digitale veiligheid van met name mkb-bedrijven.

Belangrijk onderdeel verbetering cybersecurity

Met het aannemen van de motie zet de Tweede Kamer een flinke stap naar concrete verbetering van de cybersecurity in Nederland. Het oprichten van een specifieke organisatie om de digitale veiligheid van het bedrijfsleven te verbeteren is al langer een speerpunt van Nederland ICT. Een jaar geleden namen we het DTC op in ons manifest voor de digitale economie, in aanloop naar de verkiezingen. Ook andere organisaties gaven aan het plan te steunen.

Volgende stappen

Het is dus nu aan het kabinet om de oprichting van het DTC concreet vorm te geven. Het is de bedoeling dat het DTC een zelfde rol krijgt als het Nationaal Cyber Security Centrum, maar dan gericht op de 97% van het bedrijfsleven die buiten de vitale sectoren valt. Wat Nederland ICT betreft wordt het DTC een onafhankelijke organisatie onder de vleugel van het ministerie van Economische Zaken.

Het DTC moet advies geven op zowel algemeen als operationeel niveau. Om dat goed te kunnen doen is er een segmentering van het Nederlandse bedrijfsleven nodig. Op basis daarvan kan het DTC generieke informatie over dreigingen delen, maar ook meer gericht advies en hulp bij incidenten (emergency respons). Brancheverenigingen spelen daarbij een belangrijke rol als aanspreekpunt en doorgeefluik voor informatie.

Nederland ICT heeft in gesprekken met beleidsmakers regelmatig het belang van het DTC onder de aandacht gebracht. Nu de Tweede Kamer het kabinet deze duidelijke opdracht heeft gegeven, zullen we vanzelfsprekend verder praten over de concrete invulling van het plan.

mm
Nederland ICT Redactie info@nederlandict.nl (0348) 49 36 36

Gerelateerd

De Avg uitgelegd deel 5: accountability en de documentatieplicht

Wanneer je persoonsgegevens verwerkt, zijn er onder de Avg nieuwe verplichtingen waaraan je moet voldoen. Deze verplichtingen zijn voor verwerkers van persoonsgegevens net even anders dan voor verwerkingsverantwoordelijken van persoonsgegevens. Wat moet je als bedrijf vastleggen wanneer je persoonsgegevens verwerkt? En op welke manier kun je dit het beste doen? We hebben het voor je op een rijtje gezet.

Nu was het WannaCry, volgende keer InTears?

Afgelopen weekend was er wereldwijd veel ophef over een ransomware-aanval met de veelzeggende naam WannaCry. De malware verspreidde zich razendsnel via bedrijfsnetwerken. Getroffen bedrijven konden tegen betaling van $300 aan bitcoins de sleutel krijgen om hun gegijzelde bestanden weer te decrypten. De aanval werd min of meer per toeval een halt toegeroepen. Voor nu, want een nieuwe versie van de malware is alweer in omloop. De maatregelen om dit soort aanvallen te voorkomen zijn niet nieuw. Het is hoog tijd dat ze genomen worden.