21 april 2017

Kamer akkoord met versnelde opname digitale geletterdheid in curriculum

Kamer akkoord met versnelde opname digitale geletterdheid in curriculum

Goed nieuws: de Tweede Kamer heeft gisteren het opnemen van digitale geletterdheid in het onderwijs een flinke stap dichterbij gebracht. In een motie vroegen VVD, CDA, D66 en GroenLinks de regering een aantal veranderingen in het onderwijs per 2018 in te voeren, waaronder het toevoegen van digitale geletterdheid aan het curriculum. De motie kon bij de stemmingen op brede politieke steun rekenen. Nederland ICT maakt zich hier al langer hard voor.

Essentiële vaardigheid

Digitale geletterdheid bestaat uit de onderdelen mediawijsheid, computational thinking, informatievaardigheden en basiskennis van ICT. Met name computational thinking is wat Nederland ICT betreft een essentiële vaardigheid om alle leerlingen voor te bereiden op de digitale arbeidsmarkt van morgen. Het leert kinderen om de mechanismen achter ICT te begrijpen, zodat ze beter in staat zijn digitale technologie toe te passen in hun werk en persoonlijk leven.

Hoorzitting

Het invoeren van digitale geletterdheid is onderdeel van een veel breder pakket van vernieuwingen in het onderwijs. Politiek, vakbonden en maatschappelijke organisaties praten al jaren over deze vernieuwingen, maar tot nu toe bleef de uitvoering ervan steken in onderlinge onenigheid. Vorige week vroeg de Tweede Kamer in een hoorzitting om de visie van diverse experts op dit onderwerp. Ons bestuurslid Ernst-Jan Stigter (Microsoft) nam namens de ICT-sector deel aan deze hoorzitting. Hij benadrukte de urgentie van digitale vaardigheden voor de toekomst van huidige leerlingen en riep op tot meer vaart.

Deze oproep wordt gedeeld door de Tweede Kamer, zo blijkt. De ingediende motie noemt een zestal onderwerpen waarvoor de nodige veranderingen alvast in gang gezet kunnen worden. Digitale geletterdheid is daar dus één van.

Regeerakkoord

Het  demissionaire kabinet moet gelijk aan de slag met deze oproep. Daar is ruim voldoende draagvlak voor, omdat de vier formerende partijen die de motie hebben ingediend samen een meerderheid vormen in de Kamer. Ook andere partijen zoals de PvdA, ChristenUnie, de SP en 50 plus stemden voor de motie. Nederland ICT pleit ervoor om deze nieuwe koers te bestendigen in het nieuwe regeerakkoord.

mm
Nederland ICT Redactie info@nederlandict.nl (0348) 49 36 36

Gerelateerd

Maak jij jongeren enthousiast over werken in de ICT?

De komende jaren neemt het aantal onvervulde ICT-vacatures in rap tempo toe. Er zullen niet genoeg goed opgeleide ICT-professionals zijn om aan deze stijgende vraag te voldoen. Het is belangrijk om jongeren in het voortgezet onderwijs enthousiast te maken voor een opleiding en carrière in de ICT. Daarom vragen steeds meer scholen een gastles van ICT-professionals aan via Geef IT Door!

Volgend kabinet moet investeren in digitale kennis en vaardigheden

Deze week bracht het CBS een rapport uit over de relatie tussen digitalisering en werkgelegenheid. De conclusie: “Hoewel er geen definitief antwoord valt te geven op de vraag of door digitalisering en robotisering de werkgelegenheid in de toekomst zal afnemen, kan voor de totale werkgelegenheid vastgesteld worden dat er tussen 2001 en 2015 geen aanwijzingen zijn te vinden voor negatieve gevolgen van het toenemende gebruik van ICT.”