15 juni 2012

ICT~Office verwelkomt nieuw netwerk Tijdplein.nl

Sinds donderdag 14 juni 2012 is ICT~Office een nieuw ledennetwerk rijker: Tijdplein.nl. Het netwerk is een voortzetting van VPTU (Vereniging van producenten van software voor Planning, Tijdregistratie en Urenverantwoording).

Kennismaking

Tijdplein.nl presenteerde zich op 14 juni tijdens een speciale bijeenkomst die samen met de Software~VOC werd georganiseerd. De gezamenlijke bijeenkomst ‘Integratiemogelijkheden met software voor planning, tijd- en urenregistratie’ was bedoeld als verkenning van nieuwe zakelijke kansen die het combineren van softwaretoepassingen kan opleveren.

Meer weten? Ga voor meer informatie naar www.tijdplein.nl.

 

mm
Nederland ICT Redactie info@nederlandict.nl (0348) 49 36 36

Gerelateerd

Avg special: simulatiespel datalekken

26 apr

Een datalek kan voor een organisatie verstrekkende gevolgen hebben. De schade die hieruit voortkomt omvat meer dan alleen een bestuurlijke boete. Denk bijvoorbeeld aan reputatieschade. Maar de meest belangrijke vorm van schade is toch wel het gevolg van het niet tijdig of niet volledig melden van een datalek. Dit wil je als bedrijf voorkomen! Hoe goed is jouw bedrijf voorbereid op een datalek? Neem deel aan ons simulatiespel en krijg meer inzicht in en kennis over een datalek en de eventuele gevolgen!