16 mei 2017

Dé ICT-sector bestaat niet: betere segmentering moet leiden tot meer samenwerking op innovatie

Dé ICT-sector bestaat niet: betere segmentering moet leiden tot meer samenwerking op innovatie

Hoe kunnen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen beter samenwerken om innovatie te bevorderen? Op 10 mei, tijdens de eerste innovatiemeeting van Nederland ICT, stond deze vraag centraal. Vertegenwoordigers uit de drie domeinen gingen met elkaar in gesprek over de mogelijkheden van R&D binnen Nederland. Succesverhalen werden uitgewisseld en de constructieve ronde tafeldiscussie leverde praktische vervolgstappen op.

Succesverhalen en knelpunten

Na een welkomstwoord door gastheer Bas van der Veldt (CEO AFAS Software), vertelden een aantal (software)bedrijven hoe zij in de praktijk innoveren. KPN, Ordina, AFAS en Centric, lichtten in een presentatie hun samenwerking met kennisinstellingen toe.

De samenwerking met deze instellingen wordt door alle sprekers als een belangrijke toegevoegde waarde beschouwd. Naast de successen, zoals de groei van human capital en versterking van het innovatieklimaat binnen de organisatie, werden ook knelpunten benoemd, zoals de obstakels bij deelname aan onderzoekscalls. Professor Sjaak Brinkkemper, verbonden aan het Instituut voor Informatie & Computerwetenschap aan de Universiteit Utrecht, sloot de ochtend af met praktische handvatten om deze samenwerking verder te stimuleren.

Ronde tafeldiscussie

Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit een ronde tafeldiscussie, geleid door Lotte de Bruijn (directeur Nederland ICT). De deelnemers bespraken met elkaar op welke manier kennisinstellingen en de softwaresector nog beter met elkaar samen kunnen werken op het gebied van innovatie. De mogelijkheden tot het uitvoeren van precompetitief onderzoek, de investeringsruimte vanuit de bedrijven en de besteding van innovatiegelden door de overheid kwamen uitgebreid ter sprake. Onder andere René Penning de Vries (boegbeeld Topteam ICT, ministerie van Economische Zaken) en Mark Bressers (directeur Regeldruk en ICT-beleid, ministerie van Economische Zaken) schetsten de rol die de overheid in dit proces kan spelen.

Duidelijk werd dat dé ICT-sector niet bestaat en dat zelfs tussen de softwarebedrijven nog grote verschillen bestaan in aanpak van innovatie en kennisbehoefte. Een betere segmentering moet leiden tot een gerichtere aanpak en snellere mobilisatie van de juiste bedrijven met bijbehorende kennisinstellingen.

De innovatiemeeting vormt de aftrap voor het gezamenlijk optrekken om de R&D-agenda van Nederlandse ICT-bedrijven te versterken. Op basis van de uitkomsten van de succesvolle eerste editie zal er zeker een vervolg komen.

mm
Nederland ICT Redactie info@nederlandict.nl (0348) 49 36 36

Gerelateerd

Blockchain-coalitie brengt juridische vraagstukken smart contracts in kaart

Smart contracts worden op steeds meer terreinen toegepast. Denk aan het delen van zonne-energie met je buren, waarbij de kosten automatisch verrekend worden. Of het oormerken van subsidies om ervoor te zorgen dat het geld op de juiste plek belandt. De Dutch Blockchain Coalition heeft een rapport geschreven waarin wordt uitgelegd met welke juridische vraagstukken organisaties rekening moeten houden bij het gebruik van smart contracts.

Toegevoegde waarde digitale economie is €182 miljard

De Nederlandse economie telt 1,5 miljoen werknemers voor wie ICT onmisbaar is in hun dagelijks werk. Deze digitale beroepsbevolking creëerde in 2016 €182 miljard aan toegevoegde waarde, ongeveer 30% van het totale BBP. Dat blijkt uit een onderzoek naar de digitale economie dat onderzoeksbureau The METISfiles heeft uitgevoerd in opdracht van Nederland ICT.

Inge Philips uitgeroepen tot ICT Personality 2017

Inge Philips, directeur van de cyber risk services praktijk van Deloitte, is de ICT Personality van 2017. Deze eretitel werd uitgereikt door brancheorganisatie Nederland ICT en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, tijdens de Avond van de Digitale Economie. Volgens de jury is Philips een belangrijke ambassadeur van publiek-private samenwerking op het gebied van digitale veiligheid.