15 november 2012

Greening the road with ICT (verslag MJA-bedrijvendag 8 november)

GREENING BY ICT, MJA-NETWERK, DUURZAAMHEID

Topsector Energie – smart grids

Bij het welkomstwoord deelde Jeroen van der Tang (programmamanager Duurzaamheid Nederland ICT) mede dat het MJA-programma van de ICT-sector, gefaciliteerd door Nederland ICT en Agentschap NL, is onderscheiden met een zogenaamde Merit Award (eervolle vermelding) in de verkiezing van de WITSA Sustainable Growth Award. De onderscheiding werd eind oktober uitgereikt tijdens het WCIT 2012 in Montreal.

Na de opening van Van der Tang hield John Post een presentatie over ‘SWITCH2SMART GRIDS’. Dit is één van de zeven TKI’s (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) binnen de topsector Energie, waarbij ICT een belangrijke rol speelt. Naast een inzicht in de werkwijze van dit TKI gaf Post enkele concrete voorbeelden van gegunde projecten op het gebied van smart grids en ICT.

Status Energie Efficiency Plannen (EEP)

Namens AgentschapNL presenteerde Frank Hartkamp de stand van zaken met betrekking tot de in te leveren EEP’s. Op een uitzondering na zijn alle EEP’s ingediend. De plannen worden momenteel getoetst aan de gestelde criteria. De eerste indruk is positief, waarbij werd aangegeven dat de beoogde reductiedoelstellingen lijken te worden overtroffen. Ook was er een nadere analyse van de monitoringsresultaten van vorig jaar.

IBM en Climate Protection

Na de pauze kwam Erwin van Overbeek (Environmental Affairs Leader bij IBM) aan het woord. Vanuit z’n persoonlijke betrokkenheid bij het netwerk ‘Climate Reality’ gaf hij een overzicht van de laatste inzichten in klimaatverandering. Van Overbeek lichtte daarbij de situatie in Nederland en de rol van ICT toe. Dit maakte hij concreet met voorbeelden van de interne milieuprestaties en externe dienstverlening van IBM.

Routekaart ICT 2030

Van der Tang sloot af met een update van de initiatieven die zijn ontstaan vanuit de Routekaart ICT 2030 (klik op link). Er worden momenteel nieuwe onderzoeken opgezet op het gebied van datacenters en energie-efficiënte software. Voor deze onderzoeken wordt medewerking gevraagd aan de MJA-deelnemers uit de ICT-sector. Op verschillende gebieden van Greening by IT (gebouwde omgeving, smart grids en vervoersmanagement) werden de vervolgstappen toegelicht, waarbij de link met diverse topsectoren werd gelegd.