3 maart 2016

Gezocht: leden voor de Commissie Innovatie bij Nederland ICT

INNOVATIE, COMMISSIE INNOVATIE, INNOVATIE

Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken is ruimte voor innovatie een voorwaarde. Een innovatief klimaat is van groot belang voor de concurrentiekracht van de BV Nederland. Nederland ICT wil dat ICT-bedrijven maximale ruimte krijgen om te innoveren, en bedrijven in andere sectoren moeten de ruimte krijgen om te innoveren met ICT. Alleen zo kunnen we voor economische groei zorgen en blijft Nederland ook in de toekomst maximaal profiteren van de door digitalisering gecreëerde mogelijkheden en wordt Nederland de Digital Delta van Europa.

Nederland ICT start een Commissie Innovatie om hier concreet aan bij te dragen.

1. Laten zien hoe substantieel innovatie door ICT-bedrijven aan de economie bijdraagt

Wat
Nederland ICT wil met aansprekende voorbeelden laten zien wat ICT-bedrijven bijdragen aan innovaties in specifieke (top)sectoren Deze voorbeelden kunnen laten zien waar onze leden significant hebben bijgedragen aan onder andere kostenreductie, duurzaamheid, veiligheid, en andere sociaal-economische doeleinden.

Waarom
Nederland ICT heeft op dit moment onvoldoende zicht op de bijdragen die de leden leveren aan innovaties. Een Commissie Innovatie kan die voorbeelden verzamelen en inzichtelijk maken.

Hoe
Door voorbeelden uit de markt te halen waarin ICT op een innovatieve manier wordt ingezet en waar Nederland zich in onderscheidt. Sectoren waar we aan denken zijn bijvoorbeeld de zorg, high-tech, retail en agriculture. Leden van de commissie Innovatie hebben zicht op actuele ontwikkelingen en trends. De Commissie Innovatie levert bouwstenen voor onderbouwing van standpunten en visieontwikkeling.

2. Leden van Nederland ICT zorgen voor versterking van de digitale economie samen met start- en scale-ups

Wat
Nederland ICT is er voor en door de leden. Wanneer de digitale economie ambitie wordt waargemaakt geeft dit Nederlandse ICT-bedrijven een boost.

Waarom
Nederland kan nog meer dan nu worden gepositioneerd als de ideale proeftuin en launching market voor nieuwe producten, diensten en toepassingen. Nieuwe concepten worden in Nederland geïntroduceerd. Daarnaast vragen we een actieve bijdrage van de leden van Nederland ICT om hun kennis en kunde in te zetten ten behoeve van scale ups en startups. Zij weten vaak niet goed waar ze moeten zijn bij (grotere) ICT-bedrijven als het gaat om kennis, advies en investeringen.

Hoe
Te denken valt aan kennisuitwisseling, toegang tot bestaande ‘installed base’, (groei)coaching en organiseren van matchmaking events.
We zoeken daarom commissieleden die toegang hebben tot het netwerk van start-ups en scale ups.

3. Innovatie door ICT moet centraler staan in het (wetenschappelijk) onderwijs

Wat
Wil je als Nederland je koppositie behouden op het gebied van digitalisering dan is het essentieel dat het Nederlandse onderwijs internationaal voorop loopt. Binnen Nederland ICT is er de Commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt die zich hierover buigt. Het fundamentele onderzoek aan (met name) universiteiten valt buiten de scope van deze commissie. Deze leemte wordt opgevuld vanuit het dossier Innovatie.

Waarom
Nederland ICT stelt vast dat er nog onvoldoende samenwerking is met kennis ‘hubs’ die al zijn ontstaan in Amsterdam, Wageningen, Eindhoven, en andere steden.

Hoe
De verbanden, die veelal bestaan door intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap kunnen worden verstevigd door het aanbieden van beurzen, stageplekken en het stimuleren van promotieonderzoeken door leden van Nederland ICT. Hier kan Nederland ICT een rol spelen door enerzijds via het NWO de meerwaarde van investeren in het wetenschappelijke ecosysteem inzichtelijk te maken voor bedrijven. Ook kunnen bedrijven worden samengebracht die een gezamenlijk probleem willen oplossen met behulp van de wetenschap. Goede contacten met universiteiten zijn hiervoor cruciaal.
We zoeken daarom commissieleden die zicht hebben op de wetenschappelijke community, danwel contact hebben in de bestaande kennishubs die rondom Wageningen, Eindhoven, en andere steden zijn ontstaan.

Mocht je interesse hebben in lidmaatschap van de Commissie Innovatie of op andere wijze een bijdrage willen leveren stuur dan een e-mail naar Liesbeth Holterman.