14 april 2016

Blog: Europese privacy-autoriteiten adviseren over Privacy Shield: “Ruimte voor verbetering”

INTERNATIONALE DATASTROMEN, PRIVACY, VERTROUWEN

De werkgroep noemt Privacy Shield een positieve verbetering ten opzichte van de oude Safe Harbor-regeling. De werkgroep maakt echter opmerkingen over een aantal aspecten, waaronder duidelijkheid, complexiteit en consistentie in de documentatie. Op het gebied van nationale veiligheid merkt de werkgroep op dat de status van de Ombudsman verheldering behoeft. Ook zijn de kaders waarbinnen massasurveillance is toegestaan nog onduidelijk. De werkgroep verwijst hier naar een aantal lopende rechtszaken bij het Europese Hof die daar in de toekomst duidelijkheid over moet scheppen.

Tot slot gaf de WG29 aan, dat bestaande transfermechanismen zoals Binding Corporate Rules en Europese Modelcontracten vooralsnog geoorloofd blijven.

Dat betekent voor bedrijven dat ze voorlopig data met de Verenigde Staten kunnen uitwisselen op basis van de Binding Corporate Rules en de Europese Modelcontracten.

Bij Nederland ICT volgen we de ontwikkelingen rondom data-uitwisseling met de Verenigde Staten nauwgezet. We hopen dat de aanbevelingen op een constructieve manier opgepakt worden.

Nederland ICT organiseert op 10 mei a.s. een workshop over nieuwe wetgeving rond persoonsgegevens, waarin ook de huidige stand van zaken rond Privacy Shield aan bod komt.

Geschreven door: Alex de Joode en Ivo Poulissen, adviseurs beleid en public affairs van Nederland ICT