Word lid

Wil jij…

 • Invloed hebben op de toekomst van de Nederlandse ICT-sector?
 • Je business versnellen dankzij netwerkmogelijkheden, kennis en events?
 • Gebruik maken van unieke voordelen?

» Word direct lid van Nederland ICT.

Eerst kennismaken?

Plan een gratis kennismakingsgesprek in. We maken graag tijd vrij om kennis met jou en je organisatie te maken.

 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
  012-3456789
 •  *
  naam@bedrijf.nl

Voordelen lidmaatschap Nederland ICT (per 1 oktober: NLdigital)

 • Belangenbehartiging

  Als brancheorganisatie vertegenwoordigen wij de belangen van de ICT-sector bij onder andere de overheid, politiek en via de media. We zijn gesprekspartner rondom diverse actuele beleid- en wetgevingsthema’s. Onze standpunten? Die halen we op bij onze leden.
  Als lid van Nederland ICT kun jij via onze ledennetwerken meepraten over actuele issues. Zo heb jij ook invloed op de verbetering van de ICT-sector, het ondernemingsklimaat en de Nederlandse economie in het algemeen.

 • Financieel voordeel

  Profiteer van aantrekkelijke kortingen op verzekeringen en diensten, zoals arbodienst, re-integratie en de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie), arbeidsvoorwaarden en pensioenadvies.

 • Voorbeeld- en modelovereenkomsten

  Gebruik de Nederland ICT leveringsvoorwaarden, Avg Quick scan, Data Pro assessment, voorbeeld verwerkersovereenkomst, DataPro pakket, Staat van Telecom, ICT- functieprofielen, ICK-CAO, modelregeling Klokkenluiders en ander tools en onderzoeksrapportages.

Tarieven lidmaatschap Nederland ICT (Per 1 oktober: NLdigital)

De contributie voor Nederland ICT is trapsgewijs opgebouwd, gebaseerd op het aantal medewerkers van een bedrijf.

Schaal Aantal medewerkers Contributie per kalenderjaar
1 0 t/m 10 € 1.300,-
2 11 t/m 20 € 2.500,-
3 21 t/m 40 € 4.500,-
4 41 t/m 100 € 6.750,-
5 101 t/m 200 € 9.250,-
6 201 t/m 400 € 12.500,-
7 401 t/m 750 € 19.500,-
8 751 t/m 1500 € 23.500,-
9 > 1500 € 31.500,-

Lidbedrijven zijn via Nederland ICT ook aangesloten bij VNO-NCW. Deze contributie wordt apart in rekening gebracht. Het lidmaatschap bij VNO-NCW bedraagt 0,46 promille van de loonsom voor lidbedrijven met méér dan 10 medewerkers. Er wordt jaarlijks gerekend met de loonsom van twee jaar terug (als voorbeeld: in 2019 wordt gerekend met de loonsom van 2017, die in 2018 is verkregen d.m.v. een enquête). Leden van Nederland ICT krijgen hierop in 2019 een korting van 20%.

Korting voor startende ondernemers

Is jouw bedrijf korter dan twee jaar ingeschreven bij de KVK? Dan krijg je via het START-IT lidmaatschap twee jaar lang korting op je lidmaatschap bij Nederland ICT. Het eerste jaar maar liefst 50% van de contributie, het tweede jaar 25%. Deelnemen aan het ICT Milieu en/of de werkgeversvereniging ICT kan alleen als regulier lid.

Pluslidmaatschap ICT Milieu

Hardwareproducenten en -importeurs kunnen via het pluslidmaatschap ICT Milieu deelnemen aan het collectief ICT-inzamelsysteem. ICT milieu verzorgt de verplichte registratie in het nationaal WEEE-register en de rapportage aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zo voldoe je eenvoudig aan de wettelijke eisen vanuit de overheid.

De kosten voor deelname aan ICT Milieu zijn gebaseerd op de hoeveelheid ICT-apparatuur die uw bedrijf produceert, assembleert of importeert en afzet op de Nederlandse markt. Daarnaast heffen we een vaste administratieve bijdrage van €110,- voor de afdracht aan het Nationaal WEEE register. Hier tegenover staat wel dat hardwareproducenten en -importeurs die lid worden van ICT Milieu, een korting kunnen krijgen op het lidmaatschap. Voor leden uit schaal 1 en 2 bedraagt deze korting 50% en leden uit schaal 3 en 4 hebben recht op 25% korting op de jaarlijkse lidmaatschapskosten (exclusief de VNO-NCW bijdrage).

Pluslidmaatschap Werkgeversvereniging ICT

Opereert jouw bedrijf in de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche? Meld je dan aan voor het gratis pluslidmaatschap Werkgeversvereniging ICT. De vereniging onderhandelt en behartigt de belangen van haar leden in het kader van de ICK-CAO en het pensioenfonds TrueBlue. Ook adviseert zij over alle onderwerpen op gebied van werkgeverschap.