Software Platform

De productsoftwarebedrijven die lid zijn van Nederland ICT hebben zich verenigd binnen het Software Platform. Het platform heeft een strategisch, informeel en vertrouwelijk karakter en faciliteert de uitwisseling van kennis, visies en ideeën tussen softwareondernemers en/of -directieleden.

Software wordt een steeds belangrijker onderdeel van onze digitale economie. De Nederlandse softwaresector afgelopen jaren zeer succesvol en laat al jaren groeicijfers zien. De bedrijven zijn samen goed voor en omzet van 23,5 miljard en een toegevoegde waarde van 16,7 miljard. Dat is 2,8 procent van het Bruto Binnenlands Product.

Als representant van de Nederlandse productsoftware kan het Software Platform een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van het besef bij de overheid dat Nederland beschikt over een kansrijke en innovatieve productsoftwaresector. Deze sector zorgt voor tal van R&D-activiteiten en maakt ons land economisch sterker door middel van innovatieve productontwikkeling.

Vanwege de behoefte van softwareondernemers om ervaringen en visies uit te wisselen met collega-ondernemers organiseert Nederland ICT in samenwerking met de Universiteit Utrecht onder de naam Software Platform diverse activiteiten met bedrijfsmatige thema’s.

De focus van onze activiteiten zal liggen op de impact van wet- en regelgeving bijvoorbeeld ten aanzien van privacy. Daarnaast besteden we speciale aandacht aan het tekort aan programmeurs, internationalisering van de sector en kwaliteit en veiligheid van software.  In de planning staan bijeenkomsten met de onderwerpen Software Legacy, lokalisatie van software, user experience design en als laatste kwaliteitskeurmerken voor software.

Raad van Advies

Het Software Platform wordt ondersteund door een Raad van Advies onder voorzitterschap van Bernard van Oranje. Hierin hebben de CEO’s van AFAS, Agrovision, Centric, Hydrologic, Servoy, UNIT4 en VitalHealth Software zitting. De Universiteit Utrecht wordt in de Raad vertegenwoordigd door prof. dr. Sjaak Brinkkemper, hoogleraar Methodologie van Productsoftware.

Neem voor meer informatie over het Software Platform contact met ons op.