Commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt

Op het thema onderwijs en arbeidsmarkt is binnen Nederland ICT de Commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt actief. Deze commissie komt een aantal keer per jaar bij elkaar en bestaat uit een representatieve groep enthousiaste vertegenwoordigers van lidbedrijven.

De leden van de Commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt zijn over het algemeen leidinggevenden op het gebied van HR.

Nederland ICT en haar leden werken aan de volgende vraagstukken:

  • Hoe zorgen we ervoor dat Nederland meer investeert in ICT-onderwijs, zodat meer mensen opleidingen afronden in informatietechnologie?
  • Hoe zorgen we dat onderwijs aansluit op de snelle ontwikkelingen in de digitale wereld?
  • Hoe kunnen we zorgen voor het up-to-date houden van kennis in de bestaande arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van de ICT-professionals?

De commissie geeft advies aan het bestuur van Nederland ICT en toetst het dagelijks beleid op het gebied van Onderwijs en Arbeidsmarkt. Andere functies van de commissie zijn kennisdeling en netwerken.

Neem voor meer informatie over deelname aan de Commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt contact met ons op.