Commissie Innovatie

Nederland heeft alles in huis om de beste digitale economie te worden. Daarvoor moeten we leidend zijn in het toepassen van digitale technologie en het ontwikkelen van digitale technologie stimuleren. Innovatie is de aanjager van de digitale transformatie. Daarom is een innovatief klimaat van groot belang voor de concurrentiekracht van Nederland.

De commissie Innovatie heeft tot doel om de ICT-sector op de kaart te zetten als de drijvende kracht achter de digitale transformatie. De commissie wil de ICT-sector in contact brengen met de markt om zo de toepassing van ICT te stimuleren. Ook het stimuleren van de samenwerking met de wetenschap is daarbij van belang.

Concrete doelstellingen van de Commissie Innovatie:

1. Laten zien hoe substantieel innovatie door ICT-bedrijven aan de economie bijdraagt

We willen met aansprekende voorbeelden laten zien wat ICT-bedrijven bijdragen aan innovaties in specifieke (top)sectoren. Deze voorbeelden kunnen laten zien waar onze leden significant hebben bijgedragen aan onder andere kostenreductie, duurzaamheid, veiligheid, en andere sociaal-economische doeleinden.

2. Leden van Nederland ICT zorgen samen met start- en scale-ups voor versterking van de digitale economie

Door middel van kennisuitwisseling, toegang tot bestaande ‘installed base’, (groei)coaching en het organiseren van matchmaking events helpen we startende bedrijven.

3. Innovatie door ICT moet centraler staan in het (wetenschappelijk) onderwijs

Willen we als Nederland onze koppositie behouden op het gebied van digitalisering dan is het essentieel dat het Nederlandse onderwijs internationaal voorop loopt. De verbanden, die veelal bestaan door intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap kunnen worden verstevigd door het aanbieden van beurzen, stageplekken en het stimuleren van promotieonderzoeken door leden van Nederland ICT.

Deelnemende lidbedrijven:

 • 5Hart IT-Opleidingen
 • Capgemini
 • Datametrics
 • Dell EMC
 • Econocom
 • Exact Group
 • Hewlett Packard Enterprise
 • Microsoft
 • Ordina
 • Protinus IT
 • SAP
 • Sentia
 • SLTN Inter Access
 • Storro
 • SYSQA
 • UNIT4
 • VodafoneZiggo