Ledennetwerken

Product Software Netwerk

Het Product Software Netwerk is een actief en geliefd ledennetwerk waar ondernemers van ruim dertig lidbedrijven van Nederland ICT aan deelnemen. Voorzitter en starter van het netwerk is Wolter Smit, oprichter en CEO van TOPDesk.

MJA-Netwerk

In de MeerJarenAfspraak energie-efficiëntie (MJA) voor de ICT-sector werken bedrijven samen aan structurele energie-efficiëntie verbetering.

Young ICT Professionals (YIP)

In het Young ICT Professionals (YIP)-netwerk hebben jonge, ambitieuze talenten uit de ICT-branche zich verenigd. Het netwerk zet zich in om ICT positief op de kaart te zetten en biedt jong ICT-talent een podium om zich te kunnen profileren. 'Serious fun' is het uitgangspunt, kennis(sen) maken en kennis delen het doel.

ICT Leerplatform

Het ICT Leerplatform wil bedrijven bijeenbrengen op het raakvlak van leren en ICT. De doelgroep bestaat uit opleiders in de ICT, bedrijven die tools ontwikkelen voor leren of bedrijven die e-learningplatforms of leermethodieken ontwikkelen.

Werkgroep Onderwijs

De Werkgroep Onderwijs is een ledennetwerk waarin leden met elkaar bouwen aan het onderwijs en de arbeidsmarkt van de toekomst. De ambitie richt zich enerzijds op het vergroten van digitale kennis en vaardigheden en anderzijds het verkleinen van het tekort aan IT-talenten.

Milieubeleidsgroep

De Milieubeleidsgroep bestaat uit milieu-experts van bedrijven die deelnemen aan de Stichting ICT Milieu. Binnen ICT Milieu komt de Milieubeleidsgroep vier keer per jaar bijeen (indien nodig vaker).

Commissie Cybersecurity

De Commissie Cybersecurity signaleert ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity die relevant zijn voor de ICT-branche. Daarnaast adviseert de commissie het bestuur van Nederland ICT over standpunten en activiteiten.

Commissie Privacy

De Commissie Privacy draagt vanuit het perspectief van de ICT-branche bij aan de discussie rondom het thema privacy. Uitgangspunt is de balans tussen ICT, innovatie en privacy. Daarnaast houdt deze commissie zich actief bezig met nieuwe privacy wet- en regelgeving en beleid met impact op de sector.

Juridische Commissie

De Juridische Commissie bestaat uit circa dertig bedrijfsjuristen uit de achterban van Nederland ICT en komt enkele malen per jaar bijeen. In de vergaderingen worden kansen en knelpunten rondom wet- en regelgeving besproken.

Werkgeversvereniging ICT

De Werkgeversvereniging ICT behandelt alle onderwerpen die betrekking hebben op de CAO voor de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche (ICK-CAO) en het Bedrijfstakpensioenfonds van de ICK.

Commissie Digitale Overheid

De Commissie Digitale Overheid signaleert relevante ontwikkelingen rond het ICT-beleid bij de overheid en adviseert het bestuur van Nederland ICT over de wenselijke aanpak.