Ledennetwerken

Young ICT Professionals (YIP)

In het Young ICT Professionals (YIP)-netwerk hebben jonge, ambitieuze talenten uit de ICT-branche zich verenigd. Het netwerk zet zich in om ICT positief op de kaart te zetten en biedt jong ICT-talent een podium om zich te kunnen profileren. 'Serious fun' is het uitgangspunt, kennis(sen) maken en kennis delen het doel.

Werkgeversvereniging ICT

De Werkgeversvereniging ICT behandelt alle onderwerpen die betrekking hebben op de CAO voor de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche (ICK-CAO) en het Bedrijfstakpensioenfonds van de ICK.

MJA-Netwerk

In de MeerJarenAfspraak energie-efficiëntie (MJA) voor de ICT-sector werken bedrijven samen aan structurele energie-efficiëntie verbetering.

Commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt

Op het thema onderwijs en arbeidsmarkt is binnen Nederland ICT de Commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt actief. Deze commissie komt een aantal keer per jaar bij elkaar en bestaat uit een representatieve groep enthousiaste vertegenwoordigers van lidbedrijven.

Commissie Cybersecurity

De Commissie Cybersecurity signaleert ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity die relevant zijn voor de ICT-branche. Daarnaast adviseert de commissie het bestuur van Nederland ICT over standpunten en activiteiten.

ICT Leerplatform

Het ICT Leerplatform wil bedrijven bijeenbrengen op het raakvlak van leren en ICT. De doelgroep bestaat uit opleiders in de ICT, bedrijven die tools ontwikkelen voor leren of bedrijven die e-learningplatforms of leermethodieken ontwikkelen.

Commissie Privacy

De Commissie Privacy draagt vanuit het perspectief van de ICT-branche bij aan de discussie rondom het thema privacy. Uitgangspunt is de balans tussen ICT, innovatie en privacy. Daarnaast houdt deze commissie zich actief bezig met nieuwe privacy wet- en regelgeving en beleid met impact op de sector.

Juridische Commissie

De Juridische Commissie bestaat uit circa dertig bedrijfsjuristen uit de achterban van Nederland ICT en komt enkele malen per jaar bijeen. In de vergaderingen worden kansen en knelpunten rondom wet- en regelgeving besproken.

Commissie Digitale Overheid

De Commissie Digitale Overheid signaleert relevante ontwikkelingen rond het ICT-beleid bij de overheid en adviseert het bestuur van Nederland ICT over de wenselijke aanpak.

Commissie Innovatie

Nederland heeft alles in huis om de beste digitale economie te worden. Daarvoor moeten we leidend zijn in het toepassen van digitale technologie en het ontwikkelen van digitale technologie stimuleren. Innovatie is de aanjager van de digitale transformatie. Daarom is een innovatief klimaat van groot belang voor de concurrentiekracht van Nederland.

Milieubeleidsgroep

De Milieubeleidsgroep bestaat uit milieu-experts van bedrijven die deelnemen aan de Stichting ICT Milieu. Binnen ICT Milieu komt de Milieubeleidsgroep vier keer per jaar bijeen (indien nodig vaker).

Software Platform

De productsoftwarebedrijven die lid zijn van Nederland ICT hebben zich verenigd binnen het Software Platform. Het platform heeft een strategisch, informeel en vertrouwelijk karakter en faciliteert de uitwisseling van kennis, visies en ideeën tussen softwareondernemers en/of -directieleden.

Tijdplein

Tijdplein is het ledennetwerk van Nederland ICT dat zich focust op planning, tijdregistratie en urenverantwoording. De leden van Tijdplein zijn bedrijven die softwaresystemen en hardware voor arbeidstijdmanagement leveren.