13 april 2017

Gevarieerde bijeenkomst ICT Leerplatform: Nationale educatie standaard en Blockchain

ICT LEERPLATFORM

EDU-DEX – Nationale educatie standaard, stand van zaken

Begin 2013 kwam een aantal grote opleiders, de NRTO en de VOI tot de conclusie dat er in onze versnipperde markt iets structureels nodig was om de transparantie, de kwaliteit en de betrouwbaarheid van onze opleidingsgegevens te waarborgen. Zowel opleiders als klanten waren steeds meer geld en tijd kwijt aan digitale informatie-uitwisseling, terwijl de kwaliteit en de transparantie afnamen.

Stichting EDU-DEX werd opgericht en had een aantal ambitieuze doelstellingen:

  • één nationale data-standaard voor het vastleggen van opleidingsgegevens van alle opleiders
  • één collectief adres dat alle informatie verzamelt en verspreidt naar de klanten en portals
  • één keer per 24 uur verversing van de gegevens

Nu, 4 jaar later, zijn die doelstellingen voor een belangrijk deel gerealiseerd: één datastandaard, één adres, en één keer per 24 uur verversen. Met ruim 80 aangesloten opleiders en bijna 200 bedrijven en portals. Steeds meer bedrijven gaan aansluiting bij EDU-DEX bovendien verplicht stellen. Inmiddels zijn ook de eerste internationale partijen aangesloten. Tijdens deze bijeenkomst word je door Rino Schreuder, mede oprichter van EDU-DEX, bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en de visie en behoeften voor de toekomst.

Blockchain en de next level Human Capital Agenda

Blockchain (ook wel aangeduid als distributed ledger technologies, DLT) betekent naar de verwachting van velen dat een next level economy kan worden ingericht.
Met DLT kunnen zeer complexe informatieprocessen toch beheersbaar worden gemaakt. Aangezien complexiteitsreductie een voorwaarde is voor economische groei heeft TopTeam ICT vanuit het Topsectorenbeleid van het ministerie van EZ de Nationale Blockchain Coalitie opgebouwd.

De uitdaging voor informatici en bedrijfskundigen is echter bijzonder groot. Het inrichten van blockchain-gedreven businessprocessen is een multidisciplinaire opgave die moet worden begeleid door teams van zeer professionele IT’ers.

Ad Kroft, programmamanager van de Nationale Blockchain Coalitie, zal een introductie geven op Blockchain als technologie.

Doelgroep

Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals bij opleiders in de ICT, bedrijven die tools ontwikkelen voor leren, bedrijven die e-learningplatforms of leermethodieken ontwikkelen, professionals die binnen hun bedrijf verantwoordelijk zijn voor trainingen, cursussen of academy of professionals die zich bezig houden op het raakvlak van ICT, onderwijs en arbeidsmarkt.

De workshop vindt plaats bij Nederland ICT, Pompmolenlaan 7 te Woerden van 15.00 uur tot 17.00 uur, met aansluitend tot 18.00 uur een netwerkborrel.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via de inschrijfbutton op deze pagina.