Zelfstandigen in de ICT

De Nederlandse ICT-sector bestaat uit een veelkleurig palet van bedrijven die erg verschillen in aard, omvang en organisatie. De sector is zeer dynamisch. De vraag naar producten en diensten verandert onder invloed van mondiale technologische ontwikkelingen. Nergens gaan de ontwikkelingen zo snel als in de ICT-sector. Deze ontwikkelingen vragen om flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Het aantal zelfstandigen dat werkzaam is in de ICT is dan ook substantieel.

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) biedt zzp’ers en opdrachtgevers al jaren de noodzakelijke rechtszekerheid met betrekking tot afdracht van loonbelasting en sociale premies.

De juridische kwalificatie of al dan niet sprake is van een arbeidsrelatie was dermate complex dat opdrachtgevers hun risico’s niet konden inschatten. Gelet op de indringendheid van de zelfstandigenproblematiek heeft de regering daarom in 2005 de huidige VAR ingevoerd, die wel rechtszekerheid biedt. Het huidige kabinet heeft de VAR afgeschaft, omdat er in andere sectoren naar verluid te veel misbruik gemaakt zou worden van de VAR, en de Belastingdienst niet zou kunnen handhaven.

Wat wil Nederland ICT?

Om zowel opdrachtgevers als zelfstandigen de nodige zekerheid te geven, moet het grotere vraagstuk van de afbakening van de begrippen werknemer en werkgever worden opgelost. Zo lang dat niet gebeurt zullen nieuwe voorstellen slechts tijdelijke oplossingen zijn voor problemen met een veel diepere structurele oorzaak.
De VAR heeft er met name voor gezorgd dat de zo gewenste flexibilisering van de arbeidsmarkt in Nederland en zeker in de ICT-sector goed van de grond is gekomen. Het afschaffen van de VAR, voor het aanpakken van de fundamentele discussiepunten, zal opnieuw voor veel rechtsonzekerheid zorgen en daarmee de flexibiliteit verkleinen.

Wat moet er gebeuren?

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is goed voor de economie en noodzakelijk in de snel veranderende ICT-sector. Daarvoor is zekerheid omtrent de positie van zzp’ers essentieel. Zo lang er geen goede afbakening van de begrippen werknemer en ondernemer is, leidt het afschaffen van de VAR tot onzekerheid, maatschappelijke onrust en economische schade, terwijl het de handhavingsproblemen van de belastingdienst waarschijnlijk niet oplost.

Het huidige alternatief voor de VAR om met door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten te gaan werken levert minder rechtszekerheid op. Nederland ICT heeft desondanks het in overleg met de Belastingdienst een modelovereenkomst opgesteld waarbij de rechtszekerheid zo groot mogelijk wordt.

mm
Ivo Poulissen Public policy manager ivo@nederlandict.nl (0348) 49 36 36

Gerelateerd

Wet DBA verder uitgesteld: tot 1 januari 2020 geen handhaving

De handhaving van de wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is opnieuw uitgesteld: tot 1 januari 2020 krijgen opdrachtgevers en zzp’ers geen naheffingen en boetes als achteraf wordt geconstateerd dat sprake is van een dienstbetrekking. Vanaf 1 juli 2018 wordt wel de handhaving bij kwaadwillenden uitgebreid. Dit valt te lezen in een kamerbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën.

Modelovereenkomst inhuur ICT-professionals

Met het in werking treden van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) is de Verklaring Omtrent Gedrag (VAR) afgeschaft. Je kunt bij het inhuren van zzp’ers voortaan gebruik maken van modelovereenkomsten.