Leven lang leren

Kennis is de grondstof voor een concurrerende digitale economie. Om de Nederlandse digitale sector concurrerend te houden, zullen diegenen die daar werkzaam zijn voortdurend moeten werken aan scholing. In een high tech sector als de ICT-sector gaan de ontwikkelingen razendsnel. Kennis van nu kan over vijf jaar weer verouderd zijn, maar over vijftien jaar weer van grote waarde.

ICT’ers zullen voortdurend moeten werken aan hun eigen ontwikkeling, zodat ze niet buitenspel komen te staan. Dit geldt voor iedere ICT’er, werkzaam bij ieder bedrijf. Werkgevers en werknemers hebben hierbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De uitdaging voor de komende jaren is er voor te zorgen dat we dat we met zo min mogelijk verlies van menselijk kapitaal over de juiste en benodigde kennis beschikken om gidsland te zijn op het gebied van digitale kennis.

Wat wil Nederland ICT?

We willen optimale mogelijkheden creëren voor ICT’ers en ICT-bedrijven om zich blijvend te ontwikkelen. Nederland ICT maakt zich hiervoor hard op het gebied van lobby en werkt intensief samen in diverse gremia zoals VNO-NCW en CA-ICT.

Wat moet er gebeuren?

Hét ICT-bedrijf bestaat niet. Er zijn zeer veel onderlinge verschillen. Ook dé ICT’er bestaat niet. Binnen de sector en daarbuiten is een grote verscheidenheid aan professionals werkzaam. Human capital is de bepalende factor. Om te werken aan de versterking van dit kennisniveau is Nederland ICT initiatiefnemer van of deelnemer aan een aantal projecten:

  • Dankzij het Sectorplan ICT kan met ingang van de zomer van 2014 extra worden geïnvesteerd in opleidingen en training van ICT-professionals. Dit sectorplan wordt uitgevoerd door Stichting CA-ICT. Het Sectorplan ICT draagt bij aan het oplossen van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
  • In de Human Capital Agenda ICT die in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en vele andere stakeholders is gestart, wordt hard gewerkt aan het bevorderen van leven-lang-leren. Zo worden er dit jaar een aantal verdiepingsbijeenkomsten in de regio georganiseerd waarin dit thema centraal staat. Het individu als architect van de eigen carrière is hierbij het uitgangspunt.
  • Tot slot investeert Nederland ICT voortdurend in onderzoek naar de vaardigheden van de toekomst. Dit onderzoek draagt bij een inzage te geven in de laatste stand van zaken rondom ICT vaardigheden voor professionals. Het laatste onderzoek vind je hier.
mm
Ivo Poulissen Public policy manager ivo@nederlandict.nl (0348) 49 36 36

Gerelateerd

Column Lotte de Bruijn: ‘Hokjes’

Digitalisering drukt een stempel op bedrijvenlandschap, concludeerde het CBS onlangs. Dat is geen opzienbarende conclusie natuurlijk. Heb je een beetje ontwikkelde radar voor maatschappelijke trends, dan zullen de onderliggende statistieken je ook niet verrassen. Er zijn nu bijvoorbeeld veel minder winkels die computers, fotocamera’s of software verkopen. Dat zal alles met de opkomst van de smartphone te maken hebben: die is computer, camera en softwarewinkel in één.

Studiegroep Duurzame Groei doet interessante aanbevelingen voor digitale economie

Afgelopen woensdag heeft een onafhankelijke ambtelijke adviesgroep een set aan beleidsmaatregelen die bijdragen aan duurzame welvaartsgroei aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit in voorbereiding op de volgende kabinetsperiode. De beleidsmaatregelen kunnen door politieke partijen gebruikt worden als input in aanloop naar de verkiezingen.