ICT Haalbaarheidstoets

Nederland ICT heeft kennis in huis over de ICT-markt en de manier waarop ICT kan worden toegepast in het publieke domein. Met de ICT Haalbaarheidstoets helpt Nederland ICT departementen, uitvoeringsorganisaties en andere publieke instanties met het beantwoorden van de vraag: 'hoe vraag ik wat ik nodig heb?' Hiermee bouwen we een brug tussen overheid en ICT-markt.

De ICT Haalbaarheidstoets geeft de vragende partij een indicatie van de haalbaarheid van een ICT-project. In de rapportage wordt een advies gegeven over de manier waarop een ICT-project succesvol kan worden. De ICT Haalbaarheidstoets vindt plaats in de precompetitieve fase, dus relatief kort voordat er sprake is van een aanbesteding.

Bij een ICT Haalbaarheidstoets helpt Nederland ICT de vragende partij op onder meer de volgende manieren:

  • het formuleren van een heldere vraagstelling
  • de selectie van ICT-bedrijven voor een workshop, waarbij markt en vragende partij met elkaar in gesprek gaan
  • het opleveren van een (geanonimiseerde) rapportage, waarin de kansen en risico’s overzichtelijk in kaart worden gebracht

Neem voor meer informatie contact met ons op via 0348 – 49 36 36 of e-mail.

De eindrapporten van eerdere ICT Haalbaarheidstoetsen vind je hier.

 

mm
Nederland ICT Redactie info@nederlandict.nl (0348) 49 36 36

Gerelateerd

Aanvullende workshop voor prijsmodel aanbesteding EASI2016

Eerder dit jaar voerde Nederland ICT een ICT Haalbaarheidstoets uit in het kader van de aanbesteding van rijksbrede levering van ICT-producten op en rond de werkplek: IWR|EASI2016. Een van de adviezen van de markt was om geen gebruik te maken van het prijsmodel uit de concept aanbestedingsstrategie. Uit de feedback van de markt kon echter geen alternatief model worden afgeleid dat op draagvlak van de hele markt kan rekenen.