ICT Haalbaarheidstoets

Nederland ICT heeft kennis in huis over de ICT-markt en de manier waarop ICT kan worden toegepast in het publieke domein. Met de ICT Haalbaarheidstoets helpt Nederland ICT departementen, uitvoeringsorganisaties en andere publieke instanties met het beantwoorden van de vraag: 'hoe vraag ik wat ik nodig heb?' Hiermee bouwen we een brug tussen overheid en ICT-markt.

De ICT Haalbaarheidstoets geeft de vragende partij een indicatie van de haalbaarheid van een ICT-project. In de rapportage wordt een advies gegeven over de manier waarop een ICT-project succesvol kan worden. De ICT Haalbaarheidstoets vindt plaats in de precompetitieve fase, dus relatief kort voordat er sprake is van een aanbesteding.

Bij een ICT Haalbaarheidstoets helpt Nederland ICT de vragende partij op onder meer de volgende manieren:

  • het formuleren van een heldere vraagstelling
  • de selectie van ICT-bedrijven voor een workshop, waarbij markt en vragende partij met elkaar in gesprek gaan
  • het opleveren van een (geanonimiseerde) rapportage, waarin de kansen en risico’s overzichtelijk in kaart worden gebracht

Bekijk deze brochure voor meer informatie over de ICT Haalbaarheidstoets.

De eindrapporten van eerdere ICT Haalbaarheidstoetsen vind je hier.

 

mm
Nederland ICT Redactie info@nederlandict.nl (0348) 49 36 36

Gerelateerd