Helpdesk Werkgevers

Hulp met Human Resource Management

Leden kunnen bij ons terecht voor vragen op het gebied van HRM. Voor onze leden is de eerstelijns dienstverlening vier uur per jaar gratis. Het tarief voor eventuele extra uren wordt in overleg afgesproken. Soms verwijzen we je door naar één van de organisaties waarmee Nederland ICT een mantelovereenkomst heeft afgesloten.

De contactgegevens van de helpdesk vind je hiernaast.

De ICK-CAO

Bedrijven uit de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche (ICK) maken gebruik van de ICK-CAO. Maar ook als je bedrijf niet onder de werkingsfeer van de ICK valt, kun je vrijwillig gebruik van de ICK-CAO maken.

De Werkgeversvereniging ICT zorgt voor het onderhoud en beheer van de ICK-CAO en voert onderhandelingen met vakverenigingen. Het mandaat en de speelruimte voor deze onderhandelingen worden vooraf afgestemd met de leden.

Voordelen van de ICK-CAO:

  • Het betreft een minimum-raamwerk cao.
  • In de cao komen veel moderne onderwerpen aan de orde.
  • Juist voor kleine en middelgrote ondernemingen biedt de cao de mogelijkheid arbeidsvoorwaarden op een goed en modern niveau aan te bieden aan de werknemers.
  • Omdat het geen ‘dure’ cao betreft, is deze ideaal voor ondernemingen met een kleinere omvang.
  • Door een grote mate van flexibiliteit is maatwerk op ondernemingsniveau mogelijk.

Leden van Nederland ICT kunnen de tekst van de ICK-CAO en bijbehorende salarisschalen via e-mail opvragen bij de Werkgeversvereniging ICT. Ben je geen lid en wil je toch gebruik maken van de cao? Neem dan contact op met onze helpdesk.

Pensioenfonds TrueBlue

Leden van Nederland ICT kunnen zich aansluiten bij TrueBlue: het pensioenfonds voor de digitale sector. Voor leden van de Werkgeversvereniging ICT die onder de werkingssfeer van de ICK vallen geldt een verplichtstelling voor dit pensioenfonds.

Kijk voor meer informatie op www.trueblue.nl, of neem contact op met onze helpdesk.

Helpdesk Mantelzorg en Werk

Leden van de Werkgeversvereniging ICT kunnen voor allerlei vragen op het gebied van mantelzorg en werk terecht bij de Helpdesk Mantelzorg en Werk. Dit kan telefonisch: 0345 – 851 470, maar ook via e-mail.

Risico- Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E)

Iedere werkgever is verplicht om een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) op te stellen, inclusief een plan van aanpak. Voor werkgevers in de ICT-sector hebben Nederland ICT en ArboNed hier samen een branche specifiek instrument voor ontwikkeld. Kijk voor meer informatie over de RI&E en de toetsingsverplichting op www.rie.nl.

Leden van Nederland ICT kunnen dit RIE-instrument gratis downloaden via ons ledenplatform Mijn.NederlandICT. Na installatie loop je stapsgewijs door een aantal vragen die alle belangrijke risico’s in je bedrijf in kaart brengen. Vervolgens kun je binnen de tool een plan van aanpak opstellen om de risico’s weg te nemen. Als je de RI&E zelf uitvoert, dien je deze nog wel te laten toetsen door een arbodienst of arbodeskundige.

Niet-leden kunnen de RI&E kosteloos downloaden via onderstaand formulier:

Werkgeversvereniging ICT

Leden van Nederland ICT kunnen lid worden van de Werkgeversvereniging ICT. De Werkgeversvereniging ICT behandelt alle onderwerpen die betrekking hebben op de ICK-CAO en het collectieve pensioenfonds TrueBlue.

Meer informatie over de Werkgeversvereniging ICT.