Filter op

Eindrapport ICT~Haalbaarheidstoets Verwervingsstrategie Pardex online

Twaalf bedrijven namen op 8 mei jl. deel aan de workshop van de ICT~Haalbaarheidstoets ‘Verwervingsstrategie PARDEX (Passenger Related Data Exchange)’. Initiatiefnemer van de ICT~Haalbaarheidstoets was het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK), dat de dialoog wilde aangaan met bedrijven die kennis en ruime ervaring hebben met het leveren van softwareoplossingen op het terrein van grensmanagement. De marktpartijen kwamen gezamenlijk tot het advies dat een succesvol verwervingsproces zeker haalbaar is.

iBestuur.nl, kennis over en ten bate van de i-overheid

Ook in de overheid is ICT inmiddels diep doorgedrongen. De overheid ontwikkelt zich tot een informatieoverheid, oftewel i-overheid. Dat heeft veel invloed op haar activiteiten en de relatie met burgers en bedrijven. iBestuur.nl is een onafhankelijk, online platform waar u informatie kunt vinden en delen over en ten bate van de i-overheid. ICT~Office is partner van iBestuur.

Informatiebeveiliging en Het Nieuwe Werken centraal tijdens CIO Café

Directeuren public vanuit het ICT-bedrijfsleven en de departementale CIO’s en programmamanagers van grote ICT-projecten binnen de overheid kwamen 26 april jl. bijeen tijdens het CIO Café. Thema was ‘informatiebeveiliging’, waarbij het accent lag op ‘het nieuwe werken’ door de Rijksambtenaar. Het CIO Café, geagendeerd en voorbereid door ICT~Office en het ministerie van Binnenlandse Zaken, werd geleid door Bernd Taselaar (operationeel directeur ICT~Office).