Filter op

Column Lotte de Bruijn: ‘Eindexamenvak’

Gelukkig is het aantal computertalen lang niet zo groot als het aantal gewone talen. Daarvan zijn er volgens Wikipedia meer dan 9.500 tegenover circa honderd computertalen. Daar staat tegenover dat die computertalen in een tijdsbestek van minder dan honderd jaar zijn ontstaan. Ongetwijfeld zal het aantal in de toekomst sterk worden uitgebreid, want de ontwikkelingen staan niet stil. Het grote aantal bestaande computertalen wordt door sceptici gebruikt als argument tegen programmeerlessen in het onderwijs. Want welke programmeertaal moetje kiezen? Tegen de tijd dat middelbare schoolleerlingen aan de slag gaan is de taal verouderd en levert het dus niets op.

YIP adviseert staatssecretaris Dekker over ICT in het onderwijs

Op maandag 13 april kwamen zo’n 70 jonge ICT’ers bij elkaar op de prachtige campus van de International School Eindhoven voor een dag lang brainstormen in het kader van de YIP-Challenge. Het netwerk van Young ICT Professionals (YIP) van Nederland ICT laat zich elk jaar uitdagen om na te denken over ICT-oplossingen voor een maatschappelijk vraagstuk. Dit jaar was het staatssecretaris Sander Dekker die YIP uitdaagde om na te denken over het onderwijs van de toekomst.

Column Lotte de Bruijn: ‘Kennis, kennis en kennis’

Er zijn van die ontwikkelingen waarvan je op gevoel zegt, die zijn belangrijk en hebben straks enorme impact. Het internet of things (IoT) is zo’n ontwikkeling. Maar hoe belangrijk en met welke impact, daar is maar moeilijk een voorstelling van te maken. Als je het rapport van het World Economie Forum over het Industrial Internet of Things leest, ben je meteen bij de les.

Leden Nederland ICT discussieren met minister over toekomst hoger onderwijs

Centric, de Software Improvement Group en Koning & Hartman namen op woensdag 14 januari deel aan een themabijeenkomst over het hoger onderwijs met minister Bussemaker. De bijeenkomst is onderdeel van de HO-tour, waarin de minister samen met onderwijsvertegenwoordigers, studenten en bedrijven in gesprek gaat over de toekomst van het hoger onderwijs. De opbrengsten van de Lees verder

Nederland ICT blij dat kabinet zoekt naar alternatief voor BGL

De behandeling van de ‘Wet invoering Beschikking geen loonheffingen’ (BGL) is tot nader order uitgesteld. Het kabinet gaat op zoek naar een ander alternatief voor de VAR (verklaring arbeidsrelatie). Nederland ICT heeft zich verzet tegen de invoering van de BGL. De maatregelen zorgen ervoor dat het voor opdrachtgevers minder aantrekkelijk wordt om zelfstandigen in te Lees verder

Mismatch op arbeidsmarkt en regeldruk belangrijkste belemmeringen voor groei ICT-bedrijven

Lichte stijging omzet en werkgelegenheid verwacht ICT-bedrijven zien knelpunten op de arbeidsmarkt en regeldruk als de grootste belemmeringen voor groei. Dit blijkt uit het tweede Nederland ICT Marktbeeld van november 2014. Verder valt uit het ICT Marktbeeld, dat gebaseerd is op onderzoek onder Nederland ICT-leden, op te maken dat ICT-bedrijven over de hele linie de Lees verder

ICT-bedrijfsleven herkent zich niet in het beeld in Keuzegids Hbo 2015 over perspectief op werk voor Hbo informatici

Nederland ICT ziet uitstekende arbeidsmarktperspectieven voor afgestudeerden HBO Informatica. Een keuze voor een HBO studie informatica is een goede keuze. Dit blijkt uit recent onderzoek dat Dialogic in opdracht van Nederland ICT, ECP en CIO Platform Nederland heeft uitgevoerd. Hieruit blijkt juist dat ten opzichte van de uitstroom van ICT-opleidingen bij werkgevers veel vraag is Lees verder

Oproep: Nederland ICT zoekt praktijkvoorbeelden van knelpunten rondom arbeidsmigratie

De ICT-sector is een belangrijke gebruiker van de regelingen rondom arbeidsmigratie. Het is daarom van groot belang dat die regelingen goed toepasbaar zijn. Hetzij voor de langere termijn (bijvoorbeeld voor kennismigranten), hetzij om medewerkers voor kortere periodes in te vliegen voor concrete projecten, trainingen, scholing etc. Nederland ICT heeft signalen uit de sector ontvangen dat Lees verder

ICT’ers maken jongeren warm voor hun sector

Jongeren zijn zich nauwelijks bewust van de carrièrekansen in de ICT. De instroom van studenten in ICT-opleidingen is onvoldoende om aan de toenemende vraag naar goed opgeleide ICT-professionals te voldoen. Om jongeren enthousiast te maken voor een toekomst  in de ICT is vandaag de campagne Geef IT Door gelanceerd op het Segbroek College in Den Haag. De campagne is een gezamenlijk initiatief van Digivaardig & Digiveilig, Nederland ICT, CIO Platform, DHPA en VHTO.

Mismatch op de ICT-arbeidsmarkt door gebrek aan juiste kennis en opleiding

De Nederlandse arbeidsmarkt kent veel moeilijk vervulbare ICT-vacatures, zowel bij de ICT aanbodzijde als bij de bedrijven die ICT gebruiken. En dat terwijl er veel ICT’ers zonder baan zitten. Bovendien hebben net afgestudeerde ICT-professionals niet altijd de competenties waar werkgevers behoefte aan hebben. Deze mismatch zit in opleidingsniveau, maar ook in het niveau aan ICT-vaardigheden. Lees verder

Nederland ICT: Sectorplan ICT komt als geroepen

Met de goedkeuring van het Sectorplan ICT door minister Asscher wordt een stap in de goede richting gezet om knelpunten op de arbeidsmarkt weg te nemen. Dankzij het Sectorplan ICT kan met ingang van de zomer van 2014 extra worden geïnvesteerd in opleidingen en training van 2.500 ICT-professionals. Volgens Nederland ICT draagt het Sectorplan ICT bij aan het oplossen van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Nu al is sprake van moeilijk vervulbare vacatures in de ICT-sector.

Commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt komt voor het eerst bijeen

Woensdag 26 februari vond de eerste bijeenkomst plaats van de Commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt (voorheen HR-directeuren Platform). Deze commissie komt drie keer per jaar bij elkaar en bestaat uit een representatieve groep enthousiaste vertegenwoordigers van lidbedrijven. In de Commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt hebben leidingevenden op het gebied van HR en uit de business zitting.

Nederland ICT: Sectorplan ICT snel uitvoeren

Het CA-ICT heeft recent een sectorplan ICT ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit sectorplan moet bijdragen aan het wegnemen van een reeks knelpunten op de ICT-arbeidsmarkt. De begroting bedraagt ruim 10 miljoen euro. Het streven is om door middel van dit plan 500 tot 1.000 jonge afgestudeerden aan een baan in de ICT te helpen, enkele duizenden ICT professionals bij te scholen en zo’n 300 werkzoekende ICT-ers te helpen aan werk in de sector. ICT-bedrijven kunnen dankzij dit plan investeren in de opleiding van eigen medewerkers. Het is nu mogelijk om 50% van de investering gesubsidieerd te krijgen.

‘Softwaresector hardst geraakt door komend tekort aan ICT-professionals’

De ICT-sector verwacht de komende jaren een blijvend groeiende vraag naar ICT-professionals. Ook bij geen of geringe groei van de economie zal dat het geval zijn. Met name softwarebedrijven zullen de komende jaren tegen onvervulbare vacatures aanlopen. Dit blijkt uit de jaarlijkse ICT Marktmonitor van Nederland ICT. Hoewel de Nederlandse ICT-bestedingen in 2012 licht daalden (0,6%) en deze naar verwachting in 2013 gelijk zullen blijven, groeit de softwaresector (2,5%) en in het bijzonder het segment applicatiesoftware (4,0%) stevig door.