Filter op

Modelregeling Klokkenluiders voor ICT-sector beschikbaar

Per 1 juli treedt de Wet Huis voor Klokkenluiders (WHK) in werking. ICT-bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten dan verplicht een klokkenluidersregeling hebben. In deze regeling zijn de procedures voor het melden van interne misstanden vastgelegd. Nederland ICT heeft in samenwerking met het Adviespunt Klokkenluiders een modelregeling voor de ICT-sector gemaakt.

Column Lotte de Bruijn: ‘Niet voor de zekerheid’

Eén van de aantrekkelijke kanten van onze sector is de constante vernieuwing. Innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Creativiteit zorgt niet alleen voor technologische vernieuwing, maar ook voor verrassende, nieuwe toepassingen gebaseerd op reeds bestaande technologie. Soms zo logisch, dat je weleens denkt: waarom is dat niet eerder bedacht? Misschien is het wel eerder bedacht, maar voor succes is er meer nodig dan creativiteit alleen.

EZ start Marktconsultatie ICT-Inhuur

Het ministerie van EZ heeft eind 2015 enkele aanbestedingen op het gebied van ICT-inhuur gestaakt als gevolg van de uitspraak van de rechtbank van Den Haag dat loting bij aanbestedingen niet is toegestaan als er geen inhoudelijke vergelijking heeft plaatsgevonden. Nederland ICT was indertijd blij met de uitspraak van de rechter. Bij een zorgvuldige procedure horen onderscheidende criteria.

Column Lotte de Bruijn: ‘Goed voorbeeld doet volgen’

In onze sector krijgen innovatieve of verrassende toepassingen doorgaans de meeste aandacht. Dat is logisch. En zelfs dan zijn we niet snel onder de indruk. We zijn er al zo aan gewend geraakt dat je met ICT heel veel kan. Of de reactie is: raar dat dit niet veel eerder is bedacht. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op, dat we niet scherp op het netvlies hebben staan wanneer bepaalde producten of diensten voor het eerst zijn gelanceerd. WhatsApp bijvoorbeeld is pas gelanceerd in juni 2009 en nauwelijks meer weg te denken. De iPad in 2010 en nu al wordt gespeculeerd what’s next.

Nederland ICT: blij met beslissing rechter over loten bij ICT aanbestedingen

De rechtbank van Den Haag heeft bepaald dat loting in een aanbesteding niet is toegestaan als er geen inhoudelijke vergelijking aan de hand van prijs of kwaliteitscriteria heeft plaatsgevonden. Loten is een ongeschikt instrument om de beste partner uit de markt te selecteren en daarom zijn wij blij met de uitspraak. Als gevolg hiervan moet de Staat de gewraakte drie aanbestedingen intrekken en opnieuw aanbesteden.

Terechte kritiek VNO-NCW op Aanbestedingswet

Gemeentes en provincies schieten tekort in de uitvoering van de Aanbestedingswet doordat het ze ontbreekt aan professionaliteit op het gebied van aanbesteden. Dit concluderen VNO-NCW en MKB-Nederland uit een evaluatie van de wet die minister Kamp vorige week naar de Tweede Kamer stuurde. Nederland ICT deelt de zorgen van VNO-NCW naar aanleiding van de evaluatie.

Goed samenwerken is hard werken

Wat zou de overheid zijn zonder ICT? De vraag stellen is hem beantwoorden. Vrijwel niets zou nog mogelijk zijn. Economie en samenleving zouden stagneren. De dienstverlening van de overheid zou wegvallen. Je moet er niet aan denken. Het werk van de commissie-Elias geeft een inkijkje in de complexiteit van het werk van de overheid. Een complexiteit die ook tot uiting komt in de ICT-systemen van de overheid.

ICT Haalbaarheidstoets BasisVoorziening Justitiabelen afgerond

Nederland ICT heeft een ICT Haalbaarheidstoets uitgevoerd over de BasisVoorziening Justitiabelen (BVJ). Opdrachtgever was het ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De toets is gehouden ter voorbereiding van een voorgenomen uitvraag aan de markt. De 26e ICT Haalbaarheidstoets stond in het teken van de voorbereiding van DJI voor het vervangen van een aantal bestaande informatiesystemen door Lees verder

iBestuur Congres 2015 groot succes

Op 14 januari 2015 vond in Den Bosch het vijfde iBestuur congres plaats. Nederland ICT is naast de Rijksoverheid initiatiefnemer van dit evenement. Ruim duizend vertegenwoordigers van de iOverheid en het ICT-bedrijfsleven deelden kennis en ervaringen. Tijdens de plenaire opening ontvouwden minister Stef Blok en digicommissaris Bas Eenhoorn hun visie. In het daarop volgende panel Lees verder

Binnenlandse Zaken en bedrijfsleven worden wijzer van ICT Haalbaarheidstoets nieuw Rijksportaal

Nederland ICT heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) een ICT Haalbaarheidstoets uitgevoerd voor een nieuw Rijksportaal voor medewerkers van de overheid. Eind december is de rapportage van de haalbaarheidstoets opgeleverd, met daarin nuttige inzichten voor zowel de opdrachtgever als de deelnemende bedrijven.

ICT Haalbaarheidstoets Digitale Stelsel Omgevingswet (Laan van de Leefomgeving) afgerond

Met de nieuwe Omgevingswet die in 2018 moet ingaan wil het kabinet de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen. Om de mogelijkheden van de Omgevingswet optimaal te benutten wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu het Digitale Stelsel Omgevingswet ontwikkeld. Om in de huidige strategiefase een aantal zaken te toetsen aan de markt, heeft het ministerie een uitgebreide ICT Haalbaarheidstoets laten uitvoeren door Nederland ICT. Die is nu afgerond.