Filter op

Opinie Lotte de Bruijn: ‘Veiligheidswetten schaden vertrouwen’

Het kabinet stelt dat ICT onmisbaar is voor onze concurrentiekracht, maar tegelijkertijd liggen er voorstellen bij de Tweede Kamer voor veiligheidswetten die het vertrouwen in ICT ondermijnen. Er is onvoldoende oog voor de nadelige effecten van die veiligheidswetten voor de groei van de digitale economie, vindt Lotte de Bruijn, directeur van brancheorganisatie Nederland ICT.

Wat u moet weten over de meldplicht datalekken

Het belang van data in onze economie wordt steeds groter. Duidelijke regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn dan ook essentieel voor het Nederlandse ondernemersklimaat en het vertrouwen in ICT. Met de onlangs door de Eerste Kamer aangenomen meldplicht datalekken neemt de overheid alvast een voorschot op nieuwe Europese privacywetten. Deze wet heeft voor veel ICT-bedrijven gevolgen, maar mist helaas nog de nodige duidelijkheid.

Wetsvoorstel ‘Meldplicht datalekken’ aangenomen in de Tweede Kamer

Dinsdag 10 februari is het wetsvoorstel inzake het melden van datalekken aangenomen door de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel krijgt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) een meer uitgebreide bestuurlijke boetebevoegdheid oplopend tot €810.000,- of 10% van de jaaromzet van de rechtspersoon. Verder regelt dit wetsvoorstel een meldplicht voor gegevensverlies. Deze meldplicht houdt in dat bedrijven en overheden Lees verder

Nederland ICT positief over versoepeling Cookiewet

Het plaatsen van cookies die niet privacygevoelig zijn kan nog dit jaar weer zonder daarvoor toestemming nodig te hebben. Minister Kamp van Economische Zaken heeft hiertoe een wetsvoorstel ingediend. Nederland ICT is blij met de aanpassing van de wet, omdat deze tot een gebruiksvriendelijker internet zal leiden. Minder hinder Door de versoepeling van de ‘Cookiewet’ Lees verder

Nederland ICT: regel meldplicht datalekken Europees

Nederland ICT is kritisch over het wetsvoorstel meldplicht datalekken, dat op 5 september schriftelijk werd behandeld door de Tweede Kamer. Volgens het voorstel moeten bedrijven melding maken bij de toezichthouder wanneer persoonsgegevens onverhoopt openbaar worden. Hoewel de ICT-sector voorstander is van transparantie, waarschuwt Nederland ICT dat de meldplicht vooral symbolische wetgeving lijkt te zijn, die moeilijk uitvoerbaar is en hoge lasten met zich meebrengt voor het (ICT-)bedrijfsleven. Bovendien is er Europese regelgeving in voorbereiding. Beter is daar op te wachten.

Nederland ICT: Privacy by design biedt beste kansen

Privacy by design moet volgens Nederland ICT het uitgangspunt zijn van privacygevoelige projecten. Privacy is meer een kwestie van organisatie en het gebruik van data dan van technologie. Door ICT-bedrijven in een vroegtijdig stadium te betrekken, worden expertise en kennis over privacybeschermende technologie optimaal benut. De ICT-sector vindt het belangrijk dat op die manier het vertrouwen in de toepassingen en het gebruik van ICT hoog blijft. Uitgangspunt is hierbij het waarborgen van de bescherming van persoonsgegevens met veel ruimte voor innovatie door de toepassing van ICT.

Nederland ICT blij met nieuw wetsvoorstel cookiemeldingen

Vanaf najaar 2013 moet een aangepaste cookiewet ervoor zorgen dat internetgebruikers aanzienlijk minder worden geconfronteerd met ‘cookiemeldingen’. Dat heeft minister Kamp (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer medegedeeld. Nederland ICT is blij dat de minister gehoor heeft gegeven aan oproepen van Tweede Kamer, gebruikers en bedrijfsleven, waaronder Nederland ICT.