Filter op

ICT Haalbaarheidstoets voor DJI afgerond

Het ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), heeft Nederland ICT een ICT Haalbaarheidstoets laten uitvoeren ter voorbereiding van een eventuele uitvraag aan de markt. In het rapport is een drietal vragen beantwoord. Hierin is aangegeven onder welke voorwaarden de doelstellingen van DJI haalbaar en realistisch zijn. De vragen gingen ook over de Lees verder

Nederland ICT pleit voor zorgvuldigere voorbereiding aanbestedingen

De Nationale Politie heeft half maart een grote aanbesteding voor opslag, servers en ‘converged infrastructuur’ stopgezet. Dit is mede gebeurd op basis van vragen uit de markt over onduidelijkheden. Hoewel het beter is om een aanbesteding te stoppen dan door te gaan met een traject dat voer is voor juristen, pleit Nederland ICT voor een betere voorbereiding van ICT-aanbestedingen.

Nederland ICT: intensievere samenwerking tussen Rijksoverheid en markt

Uit de 14 mei 2013 verschenen Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk over 2012 blijkt dat het overgrote deel van de ICT-projecten van het Rijk nog altijd te maken heeft met tijds- en/of budgetoverschrijdingen. Dit valt op te maken uit Bijlage 3 van de Jaarrapportage. In veel gevallen is een veranderd inzicht inzake de gevraagde functionaliteit de achterliggende reden.

Eindrapport ICT~Haalbaarheidstoets Verwervingsstrategie Pardex online

Twaalf bedrijven namen op 8 mei jl. deel aan de workshop van de ICT~Haalbaarheidstoets ‘Verwervingsstrategie PARDEX (Passenger Related Data Exchange)’. Initiatiefnemer van de ICT~Haalbaarheidstoets was het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK), dat de dialoog wilde aangaan met bedrijven die kennis en ruime ervaring hebben met het leveren van softwareoplossingen op het terrein van grensmanagement. De marktpartijen kwamen gezamenlijk tot het advies dat een succesvol verwervingsproces zeker haalbaar is.