Filter op

Volgend kabinet moet investeren in digitale kennis en vaardigheden

Deze week bracht het CBS een rapport uit over de relatie tussen digitalisering en werkgelegenheid. De conclusie: “Hoewel er geen definitief antwoord valt te geven op de vraag of door digitalisering en robotisering de werkgelegenheid in de toekomst zal afnemen, kan voor de totale werkgelegenheid vastgesteld worden dat er tussen 2001 en 2015 geen aanwijzingen zijn te vinden voor negatieve gevolgen van het toenemende gebruik van ICT.”

Lotte de Bruijn geeft gastlessen op ds. Pierson College in Den Bosch

Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT, verzorgde in het kader van de campagne Geef IT Door twee gastlessen over werken in de ICT-sector. Dit gebeurde tijdens een speciale beroepenweek op het ds. Pierson College in Den Bosch, waarbij leerlingen zich oriënteerden op hun toekomstige loopbaan. Na afloop van de gastlessen hadden de leerlingen een beter beeld van de mogelijkheden om aan de slag te gaan in de ICT-sector.

Experts maken leerlingen bewust van online veiligheid

Afgelopen dinsdag werd tijdens de Safer Internet Day het startschot gegeven voor de Cyber Estafette van Geef IT Door. Gedurende deze estafette staan cybersecurity experts voor de klas om hun vakkennis door te geven en scholieren te enthousiasmeren voor een carrière in de ICT, bijvoorbeeld als ethisch hacker of cybersecurity specialist.

Column Lotte de Bruijn: ‘Boekenwijsheid’

Onlangs verscheen het boek NL Digitaal, met daarin een uitleg over vijftig essentiële zaken uit de digitale wereld. Herbert Blankesteijn, auteur van het boek, zei bij de presentatie dat hij hoopt dat het niet alleen door jongeren wordt gelezen, maar ook door hun ouders en docenten. I couldn’t agree more! Op het moment dat NL Digitaal werd gepresenteerd, liet de Onderwijscoöperatie namens de leraren aan staatssecretaris Dekker weten dat hun achterban meer tijd en ruimte nodig heeft om vernieuwingen in het onderwijs door te voeren. Ik vind dat op zijn zachtst gezegd een zorgwekkend bericht.

Interview Jeroen Versteeg: “Maak ‘computational thinking’ onderdeel van eindexamen”

Veel ICT’ers zitten zonder werk. Toch dreigt er al jarenlang een groot tekort aan ICT’ers. ICT-bedrijven kampen met moeilijk vervulbare vacatures. Met name developers zijn nauwelijks te vinden. Werkgevers moeten concurreren om de beste mensen binnen te halen. En dat terwijl er meer vraag is dan aanbod. Jeroen Versteeg, portefeuillehouder Onderwijs en Arbeidsmarkt in het Lees verder

Tekort aan developers neemt toe door vraag van buiten de ICT-sector

De concurrentie tussen werkgevers op de arbeidsmarkt voor ICT’ers neemt toe. Dat komt door de toenemende vraag van buiten de ICT-sector. Voor steeds meer beroepen buiten de sector zelf zijn primaire ICT-vaardigheden vereist. De ICT-arbeidsmarkt zoals we die kennen wordt steeds meer een arbeidsmarkt voor ICT’ers. Het tekort aan bijvoorbeeld developers blijft toenemen.

Kamer akkoord met meer aandacht voor digitale geletterdheid in onderwijs

Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met de uitkomsten van het rapport Platform 2032, opgesteld door Paul Schnabel in opdracht van staatssecretaris Sander Dekker. Dit advies moet leiden tot een inhoudelijke vernieuwing van het Nederlandse curriculum voor basis- en middelbare scholen. In het advies wordt nadrukkelijk geadviseerd om digitale geletterdheid onderdeel te maken van dit curriculum van de toekomst. Hieronder vallen computational thinking, basiskennis van ICT, mediawijsheid en informatievaardigheden.

Blog Sylvia Huydecoper en Ivo Poulissen: ‘De weg van VAR naar DBA’

Voorjaar 2014, het rommelt in de wereld van zelfstandigen. In diverse sectoren wordt melding gemaakt van incidenten rond de inhuur van ZZP’ers. In de bouw, de zorg en de wereld van de fysieke postpakketjes blijkt dat het onderscheid tussen werknemerschap en zelfstandigheid steeds meer vervaagt; commotie in Den Haag. De Belastingdienst wil beter kunnen handhaven en daarom de VAR afschaffen.

Interview Lotte de Bruijn: ‘Zorg om het onderwijs en een pleidooi voor open dialoog’

Het gesprek met Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT, begint met een omschrijving van de sector, daarbij gebruikt De Bruijn nadrukkelijk het woord ecosysteem. “Wij zien de sector als een ecosysteem dat alles behalve statisch is, er is permanent beweging en ontwikkeling. Ik spreek zelfs van een fluïde ecosysteem. Een systeem dat ervoor zorgt dat IT en digitalisering overal doordringt, in alle geledingen van de economie.”

Puzzelen met Python tijdens de Hour Of Code

Van 7 tot 13 december organiseren personen en bedrijven over de hele wereld een Hour of Code: een uurtje waarin ze anderen leren programmeren, of zelf een (online) programmeerles volgen. Wat Nederland ICT betreft is programmeren een onmisbare vaardigheid binnen de digitale economie. Een initiatief als de Hour of Code juichen we dan ook van harte toe. Sterker nog: om het goede voorbeeld te geven reserveerden we op maandagochtend een uurtje om onze eigen programmeervaardigheden wat op te poetsen.

Nederland ICT: snel werk maken van Human Capital Agenda

Knelpunten op de ICT-arbeidsmarkt vormen een rem op de groei van de digitale economie. Nederland ICT verwelkomt daarom de Human Capital Agenda ICT-Innovatie die door René Penning de Vries van Team ICT is gepresenteerd op het ECP Congres. De HCA heeft als doel het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod en het stimuleren van leven lang leren. Nederland ICT onderschrijft het initiatief en maakt werk van een aantal HCA-actielijnen.

Nederland ICT tevreden over uitstel nieuwe zzp-wet

Nederland ICT is positief over het besluit van staatssecretaris Wiebes om de voorgenomen behandeling van de nieuwe zzp-wet, waarin de VAR wordt afgeschaft, uit te stellen. Nederland ICT heeft zich nadrukkelijk ingezet om de overgang naar het voorgestelde systeem van goedgekeurde modelcontracten zorgvuldig te laten verlopen. Bij invoering per 1 januari 2016 is die zorgvuldigheid sterk in het geding. De beoogde datum voor inwerkingtreding is nu 1 april 2016.