Filter op

ICT Haalbaarheidstoets Koninklijke Marechaussee: rapportage over de inbreng van de markt beschikbaar 

Op dinsdag 7 maart 2017 hield de Koninklijke Marechaussee in samenwerking met Nederland ICT een ICT Haalbaarheidstoets over de te verwerven Basisvoorziening BV KMar. Hierin registreert de Marechaussee haar operationele activiteiten en gebeurtenissen. De Koninklijke Marechaussee wilde van de markt een reactie op een aantal vragen. De inbreng van de markt is verwoord in een rapportage die nu beschikbaar is.

Gastcolumn: De veranderende ICT van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) is een goed voorbeeld van een organisatie die een visie heeft op de kansen van digitalisering. Bij die visie hoort ook een constructieve kijk op de samenwerking tussen overheid en ICT-bedrijven. We hebben Perry van der Weyden, CIO van RWS, gevraagd om een gastcolumn te schrijven over zijn kijk op ICT en opdrachtgeverschap.

E-factureren naar Rijksoverheid verplicht vanaf 1 januari 2017

In de afgelopen periode heeft een flink aantal toeleveranciers van de Rijksoverheid stappen gezet om elektronisch te kunnen factureren (e-factureren). Zij lopen hiermee vooruit op verplicht e-factureren bij nieuwe inkoopovereenkomsten per 1 januari 2017. Leveranciers van financiële softwarepakketten, aangesloten bij Nederland ICT, zijn al geruime tijd voorbereid op de nieuwe situatie.

Ook van overheidskant is er kritiek op de GIBIT

Op iBestuur.nl oordeelde Ruud Leether, oud Legal Counsel van het ministerie van V&J, deze week vrij kritisch over de nieuwe gemeentelijke inkoopvoorwaarden voor ICT (GIBIT). Dat is opvallend, want Leether is de geestelijk vader van de ARBIT, de inkoopvoorwaarden van de Rijksoverheid. Misschien dat deze kritiek uit onverwachte hoek de VNG kan bewegen om toch de discussie over de GIBIT aan te gaan.

Masterclass vergroot wederzijds begrip overheid en ICT-bedrijfsleven

Afgelopen weken vond voor de derde keer de Executive Masterclass Rijksoverheid & ICT-bedrijfsleven plaats. De Masterclass vindt plaats binnen de iDialoog, de samenwerking tussen overheid en ICT-sector. 24 deelnemers (projectmanagers en opdrachtgevers) vanuit de overheid en het bedrijfsleven deelden, verspreid over drie dagen, hun ervaringen, kennis en meningen over ICT-projecten bij de overheid. Wat vonden zij de belangrijkste lessen?

Gastcolumn: Kennis van IT, essentieel voor bestuur en politiek

“Er is te weinig kennis van ICT en ze nemen de ontwikkelingen niet echt serieus.” Die mening van IT‘ers over politici en overheidsbestuurders hoor je net zo vaak als de mening van die bestuurders en politici over IT‘ers: “Het lukt ze maar niet om het me in begrijpelijke taal uit te leggen”. Of “Het bedrijfsleven begrijpt niet goed hoe het bij de overheid werkt”.

Rapportage ICT Haalbaarheidstoets Programma E-Werken UWV gepubliceerd

Op 21 juni jl. hebben 23 marktpartijen zich gezamenlijk gebogen over drie vragen voor de ICT Haalbaarheidstoets voor UWV. Dit waren vragen die UWV zich nog stelde in verband met het voornemen om ICT-middelen met functionaliteit voor business rule management en voor operationele procesbesturing/case-management te verwerven. Deze ICT-middelen moeten bijdragen aan doelstellingen die het programma Lees verder

Aanvullende workshop voor prijsmodel aanbesteding EASI2016

Eerder dit jaar voerde Nederland ICT een ICT Haalbaarheidstoets uit in het kader van de aanbesteding van rijksbrede levering van ICT-producten op en rond de werkplek: IWR|EASI2016. Een van de adviezen van de markt was om geen gebruik te maken van het prijsmodel uit de concept aanbestedingsstrategie. Uit de feedback van de markt kon echter geen alternatief model worden afgeleid dat op draagvlak van de hele markt kan rekenen.

Definitieve rapportages ICT Haalbaarheidstoetsen OT2017 en EASI2016 gepubliceerd

In mei heeft Nederland ICT voor het programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR) twee ICT Haalbaarheidstoetsen over de concept aanbestedingsstrategie met de markt georganiseerd: EASI2016 en OT2017. De definitieve rapportages van deze ICT Haalbaarheidstoetsen zijn gepubliceerd en vind je hier: EASI2016 en OT2017. De uitkomsten van de ICT Haalbaarheidstoetsen worden meegenomen in het proces om tot een definitieve aanbestedingsstrategie te komen. Lees verder

30e ICT Haalbaarheidstoets een feit: E-Werken bij UWV

Deze week heeft Nederland ICT de dertigste ICT Haalbaarheidstoets georganiseerd, ditmaal in opdracht van het programma E-Werken van UWV. Dit programma zorgt voor verdere digitalisering en automatisering van de primaire bedrijfsprocessen binnen UWV. Het moderniseert en vereenvoudigt daarvoor bestaande systemen en processen, en bevordert UWV- breed het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen. UWV is voornemens dit te Lees verder