Filter op

ICT Haalbaarheidstoets Koninklijke Marechaussee: rapportage over de inbreng van de markt beschikbaar 

Op dinsdag 7 maart 2017 hield de Koninklijke Marechaussee in samenwerking met Nederland ICT een ICT Haalbaarheidstoets over de te verwerven Basisvoorziening BV KMar. Hierin registreert de Marechaussee haar operationele activiteiten en gebeurtenissen. De Koninklijke Marechaussee wilde van de markt een reactie op een aantal vragen. De inbreng van de markt is verwoord in een rapportage die nu beschikbaar is.

Rapportage ICT Haalbaarheidstoets Programma E-Werken UWV gepubliceerd

Op 21 juni jl. hebben 23 marktpartijen zich gezamenlijk gebogen over drie vragen voor de ICT Haalbaarheidstoets voor UWV. Dit waren vragen die UWV zich nog stelde in verband met het voornemen om ICT-middelen met functionaliteit voor business rule management en voor operationele procesbesturing/case-management te verwerven. Deze ICT-middelen moeten bijdragen aan doelstellingen die het programma Lees verder

Aanvullende workshop voor prijsmodel aanbesteding EASI2016

Eerder dit jaar voerde Nederland ICT een ICT Haalbaarheidstoets uit in het kader van de aanbesteding van rijksbrede levering van ICT-producten op en rond de werkplek: IWR|EASI2016. Een van de adviezen van de markt was om geen gebruik te maken van het prijsmodel uit de concept aanbestedingsstrategie. Uit de feedback van de markt kon echter geen alternatief model worden afgeleid dat op draagvlak van de hele markt kan rekenen.

Definitieve rapportages ICT Haalbaarheidstoetsen OT2017 en EASI2016 gepubliceerd

In mei heeft Nederland ICT voor het programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR) twee ICT Haalbaarheidstoetsen over de concept aanbestedingsstrategie met de markt georganiseerd: EASI2016 en OT2017. De definitieve rapportages van deze ICT Haalbaarheidstoetsen zijn gepubliceerd en vind je hier: EASI2016 en OT2017. De uitkomsten van de ICT Haalbaarheidstoetsen worden meegenomen in het proces om tot een definitieve aanbestedingsstrategie te komen. Lees verder

30e ICT Haalbaarheidstoets een feit: E-Werken bij UWV

Deze week heeft Nederland ICT de dertigste ICT Haalbaarheidstoets georganiseerd, ditmaal in opdracht van het programma E-Werken van UWV. Dit programma zorgt voor verdere digitalisering en automatisering van de primaire bedrijfsprocessen binnen UWV. Het moderniseert en vereenvoudigt daarvoor bestaande systemen en processen, en bevordert UWV- breed het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen. UWV is voornemens dit te Lees verder

ICT Haalbaarheidstoets BasisVoorziening Justitiabelen afgerond

Nederland ICT heeft een ICT Haalbaarheidstoets uitgevoerd over de BasisVoorziening Justitiabelen (BVJ). Opdrachtgever was het ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De toets is gehouden ter voorbereiding van een voorgenomen uitvraag aan de markt. De 26e ICT Haalbaarheidstoets stond in het teken van de voorbereiding van DJI voor het vervangen van een aantal bestaande informatiesystemen door Lees verder

Binnenlandse Zaken en bedrijfsleven worden wijzer van ICT Haalbaarheidstoets nieuw Rijksportaal

Nederland ICT heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) een ICT Haalbaarheidstoets uitgevoerd voor een nieuw Rijksportaal voor medewerkers van de overheid. Eind december is de rapportage van de haalbaarheidstoets opgeleverd, met daarin nuttige inzichten voor zowel de opdrachtgever als de deelnemende bedrijven.

ICT Haalbaarheidstoets Digitale Stelsel Omgevingswet (Laan van de Leefomgeving) afgerond

Met de nieuwe Omgevingswet die in 2018 moet ingaan wil het kabinet de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen. Om de mogelijkheden van de Omgevingswet optimaal te benutten wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu het Digitale Stelsel Omgevingswet ontwikkeld. Om in de huidige strategiefase een aantal zaken te toetsen aan de markt, heeft het ministerie een uitgebreide ICT Haalbaarheidstoets laten uitvoeren door Nederland ICT. Die is nu afgerond.