Filter op

Bijeenkomst over de ontwikkelingen op inkomenszekerheid

03 okt

Als werkgever moet je inzicht hebben in de impact van de wijzigingen in de sociale zekerheid voor je organisatie en in de (financiële) risico’s hiervan. Vervolgens zul je stappen moeten ondernemen om deze risico’s te beperken en te beheersen. Tijdens deze bijeenkomst komen deze onderwerpen aan de orde.