Filter op

Dringt digitalisering wel door tot Den Haag?

De digitale transformatie raakt iedereen. Maar afgaande op de campagnes van politieke partijen is daar in Den Haag weinig van te merken. Ze hebben het over de AOW-leeftijd, maar negeren de robotisering van de arbeidsmarkt. Ze debatteren over afschaffen van het eigen risico, maar lijken blind voor de mogelijkheden van eHealth. En dat is ontzettend zonde.

Hoe digitaal is het programma van de PvdA?

Het PvDA erkent in haar partijprogramma dat de wereld in verandering is en dat technologische vernieuwingen de samenleving blijvend en diepgaand beïnvloeden. Met welke plannen komt de partij om Nederland optimaal van deze digitalisering te kunnen laten profiteren? We legden het programma langs de meetlat van ons Manifest voor de Digitale Economie.

Belangenorganisaties vragen volgend kabinet om digitaal leiderschap

Nederland moet de komende tien jaar serieus digitaal leiderschap nemen. Deze oproep staat in een manifest dat vandaag namens een kleine dertig belangenorganisaties is gepresenteerd. Het manifest wordt gesteund door een brede coalitie aan organisaties, van VNO-NCW en de ANWB tot vertegenwoordigers van de banken, ziekenhuizen, de wetenschap en het Rotterdamse havenbedrijf. Nederland ICT steunt de oproep namens de Nederlandse ICT-sector.

Hoe digitaal is het programma van de SP?

De SP presenteerde onlangs een strijdlustig programma met vanzelfsprekend veel traditionele linkse thema’s als hogere belastingen, hervorming van de zorg en lagere huurprijzen. Heeft de partij daarnaast ook oog voor de kansen en uitdagingen van de digitale transformatie?

Analyse: hoe digitaal is het programma van de VVD?

De VVD presenteerde vorige week een optimistisch programma. De partij stelt dat ‘het fundament weer op orde is’ en dat we de komende jaren daarop verder moeten bouwen. Daar horen klassieke thema’s bij als de economie, zorg en veiligheid, maar het programma heeft ook aandacht voor innovatie en duurzaamheid. Welke rol ziet de partij daarbij voor ICT? We legden het programma langs de meetlat van ons Manifest voor de Digitale Economie.

Analyse: Hoe digitaal is het programma van GroenLinks?

Met de presentatie van haar partijprogramma startte GroenLinks vorige week een campagne gebaseerd op hoop en optimisme over de toekomst. GroenLinks wil dat Nederland vooroploopt in de samenwerking binnen Europa om de grote problemen van deze tijd op te lossen. Welke rol speelt de digitale transformatie in die ambitie? We legden het partijprogramma langs de meetlat van ons Manifest voor de Digitale Economie.

Analyse: hoe digitaal is het programma van D66?

Onlangs publiceerde D66 als een van de eerste partijen haar concept-programma voor de verkiezingen van volgend jaar. Het is een optimistisch programma, met ruimschoots aandacht voor digitalisering. Wat is de visie van de partij op de digitale economie? We legden het programma langs de meetlat van ons Manifest voor de Digitale Economie.

Nederland ICT steunt NL Next Level

Nederland ICT en VNO-NCW slaan de handen ineen om de ontwikkeling van de digitale economie bij het volgende kabinet onder de aandacht te brengen. Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT, overhandigde vandaag het verkiezingsmanifest Groei door Digitalisering aan VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer, als symbolisch startschot van de gezamenlijke missie.

Nederland ICT wil digitalisering op politieke agenda

De digitale transformatie is in volle gang. De komende jaren zullen tal van nieuwe innovaties impact hebben op economie en samenleving. Dat betekent dat het volgende kabinet voor de taak staat om de kansen die digitalisering biedt voor Nederland optimaal te benutten. Nederland ICT pleit daarom voor een kabinetsbrede visie op de digitale economie. In een manifest hebben we de belangrijkste thema’s en acties uiteen gezet.