Filter op

Ondernemers verkleinen achterstand van digitaal onderwijs

Nederland digitaliseert in rap tempo en daarom is het updaten van het curriculum PO & VO een logische stap. Daar zijn politiek, onderwijs en bedrijfsleven het over eens. Ondernemers spreken echter hun zorgen uit: de implementatie van dit onderwijs van de toekomst gaat te lang duren. Steeds meer ondernemers pakken daarom de handschoen op en werken samen met het onderwijs om het proces te versnellen.

Burger voor het eerst echt centraal in Agenda Digitale Overheid

Afgelopen vrijdag werd de Agenda Digitale Overheid, NL DIGIbeter, gelanceerd door staatssecretaris Knops. De agenda zet uiteen hoe het contact van de overheid met burgers en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker kan. Lotte de Bruijn sprak op het podium in het Forum in Zoetermeer haar waardering uit: “De agenda ademt een nieuwe, frisse wind over de digitale overheid. De burger staat voor het eerst echt centraal.”

Masterclass vergroot wederzijds begrip overheid en ICT-bedrijfsleven

Afgelopen weken vond voor de derde keer de Executive Masterclass Rijksoverheid & ICT-bedrijfsleven plaats. De Masterclass vindt plaats binnen de iDialoog, de samenwerking tussen overheid en ICT-sector. 24 deelnemers (projectmanagers en opdrachtgevers) vanuit de overheid en het bedrijfsleven deelden, verspreid over drie dagen, hun ervaringen, kennis en meningen over ICT-projecten bij de overheid. Wat vonden zij de belangrijkste lessen?

Goed samenwerken is hard werken

Wat zou de overheid zijn zonder ICT? De vraag stellen is hem beantwoorden. Vrijwel niets zou nog mogelijk zijn. Economie en samenleving zouden stagneren. De dienstverlening van de overheid zou wegvallen. Je moet er niet aan denken. Het werk van de commissie-Elias geeft een inkijkje in de complexiteit van het werk van de overheid. Een complexiteit die ook tot uiting komt in de ICT-systemen van de overheid.

ICT Haalbaarheidstoets BasisVoorziening Justitiabelen afgerond

Nederland ICT heeft een ICT Haalbaarheidstoets uitgevoerd over de BasisVoorziening Justitiabelen (BVJ). Opdrachtgever was het ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De toets is gehouden ter voorbereiding van een voorgenomen uitvraag aan de markt. De 26e ICT Haalbaarheidstoets stond in het teken van de voorbereiding van DJI voor het vervangen van een aantal bestaande informatiesystemen door Lees verder

Binnenlandse Zaken en bedrijfsleven worden wijzer van ICT Haalbaarheidstoets nieuw Rijksportaal

Nederland ICT heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) een ICT Haalbaarheidstoets uitgevoerd voor een nieuw Rijksportaal voor medewerkers van de overheid. Eind december is de rapportage van de haalbaarheidstoets opgeleverd, met daarin nuttige inzichten voor zowel de opdrachtgever als de deelnemende bedrijven.

ICT Haalbaarheidstoets voor DJI afgerond

Het ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), heeft Nederland ICT een ICT Haalbaarheidstoets laten uitvoeren ter voorbereiding van een eventuele uitvraag aan de markt. In het rapport is een drietal vragen beantwoord. Hierin is aangegeven onder welke voorwaarden de doelstellingen van DJI haalbaar en realistisch zijn. De vragen gingen ook over de Lees verder

ICT-bedrijfsleven draagt bij aan Handreiking Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid

Informatieveiligheid is cruciaal. Opdrachtgevers bij de overheden zijn zich daarvan bewust. Toch blijkt het soms lastig om op het juiste moment en op de juiste manier informatieveiligheid op de agenda te zetten. Om bestuurders en topmanagers van overheden in de praktijk te helpen, is er nu de Handreiking Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid. Ook voor ICT-bedrijven die Lees verder

ICT-bedrijfsleven en Rijksoverheid leren elkaars wereld kennen tijdens tweede module Masterclass

In het kader van de iDialoog, de samenwerking tussen ICT-bedrijven en Rijksoverheid, vond op 23 september de tweede opleidingsdag plaats van de Executive Masterclass ICT-bedrijfsleven & Rijksoverheid. De Masterclass is een pilot, bedoeld om elkaars werelden beter te leren kennen en zodoende te werken aan wederzijds vertrouwen. De deelnemers bestaan uit projectmanagers van zowel overheid als bedrijfsleven.

iBestuur Congres groot succes als platform voor samenwerking overheid en bedrijfsleven

“ICT-bedrijven kunnen Rijksoverheid en gemeenten in de eerste plaats helpen met producten en diensten en daarnaast meer nog dan nu gebeurt meedenken over de beste oplossingen”. Dat was de kern van het antwoord van Bart Hogendoorn, voorzitter Nederland ICT, op de vraag van dagvoorzitter Ton Annink hoe hij Hans van der Stelt (CIO ministerie Infrastructuur Lees verder

Impressie CIO Café 25 november 2013 ‘Visualisatie van architectuur: Ziet u het voor zich?’

Maandag 25 november, de Haagse lobby. Ruim negentig collega’s uit overheid en bedrijfsleven komen bijeen om te praten over de visuele verbeelding van architectuur. ICT-architectuur roept het beeld op van ingewikkelde schema’s met blokken, die alle complexiteit laten zien. Bestuurders kunnen daar vaak weinig mee. Dus is de vraag: Hoe kunnen we beeld gebruiken voor Lees verder

Unieke uitwisselingsmogelijkheid tussen ICT-bedrijfsleven en (Rijks)overheid

Bedrijven die medewerkers ervaring willen laten opdoen bij de overheid én overheidservaring willen binnenhalen, kunnen zich vanaf deze week opgeven voor het project Personele Uitwisseling. Tijdens dit uitwisselingsproject, een initiatief van de Rijksoverheid en Nederland ICT, draaien medewerkers van ICT-bedrijven enkele maanden volledig mee bij een overheidsinstelling. ICT-bedrijven ontvangen in ruil daarvoor een medewerker van de overheid. Ambassadeurs van het project zijn Stépan Breedveld (portefeuillehouder ICT & Overheid bij Nederland ICT) en Peter Blom (CIO ministerie van OCW).

Impressie CIO Café 23 september 2013 ‘Security: hoe veilig doet u het?’

De belangstelling voor het CIO Café met als thema ‘Security: hoe veilig doet u het?’ was groot, zowel vanuit de overheid als het bedrijfsleven. Omdat het maximum aantal aanmeldingen van honderd ruim werd overschreden, moest helaas een flinke groep belangstellenden worden teleurgesteld. Het thema werd behandeld door  drie sprekers: Bob van Graft (ministerie van V&J) Lees verder

Impressie CIO Café 23 september 2013 ‘Security: hoe veilig doet u het?’

De belangstelling voor het CIO Café met als thema ‘Security: hoe veilig doet u het?’ was groot, zowel vanuit de overheid als het bedrijfsleven. Omdat het maximum aantal aanmeldingen van honderd ruim werd overschreden, moest helaas een flinke groep belangstellenden worden teleurgesteld. Het thema werd behandeld door  drie sprekers: Bob van Graft (ministerie van V&J) Lees verder

Impressie CIO Cafe ‘Think Big (Data)’

Nederland ICT organiseerde 27 mei 2013 samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het CIO Café ‘Think Big (Data)’. Edwin van Unen (SAS) legde de aanwezigen uit wat het begrip ‘big data’ nou precies inhoudt, wat je ermee kunt en hoe je zoveel mogelijk waarde eruit haalt. Kees Kloet vertelde op zijn beurt wat het effect is van het gebruik van analysesoftware binnen Dienst Regelingen.