Filter op

Masterclass vergroot wederzijds begrip overheid en ICT-bedrijfsleven

Afgelopen weken vond voor de derde keer de Executive Masterclass Rijksoverheid & ICT-bedrijfsleven plaats. De Masterclass vindt plaats binnen de iDialoog, de samenwerking tussen overheid en ICT-sector. 24 deelnemers (projectmanagers en opdrachtgevers) vanuit de overheid en het bedrijfsleven deelden, verspreid over drie dagen, hun ervaringen, kennis en meningen over ICT-projecten bij de overheid. Wat vonden zij de belangrijkste lessen?

Goed samenwerken is hard werken

Wat zou de overheid zijn zonder ICT? De vraag stellen is hem beantwoorden. Vrijwel niets zou nog mogelijk zijn. Economie en samenleving zouden stagneren. De dienstverlening van de overheid zou wegvallen. Je moet er niet aan denken. Het werk van de commissie-Elias geeft een inkijkje in de complexiteit van het werk van de overheid. Een complexiteit die ook tot uiting komt in de ICT-systemen van de overheid.

Binnenlandse Zaken en bedrijfsleven worden wijzer van ICT Haalbaarheidstoets nieuw Rijksportaal

Nederland ICT heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) een ICT Haalbaarheidstoets uitgevoerd voor een nieuw Rijksportaal voor medewerkers van de overheid. Eind december is de rapportage van de haalbaarheidstoets opgeleverd, met daarin nuttige inzichten voor zowel de opdrachtgever als de deelnemende bedrijven.

ICT-bedrijfsleven en Rijksoverheid leren elkaars wereld kennen tijdens tweede module Masterclass

In het kader van de iDialoog, de samenwerking tussen ICT-bedrijven en Rijksoverheid, vond op 23 september de tweede opleidingsdag plaats van de Executive Masterclass ICT-bedrijfsleven & Rijksoverheid. De Masterclass is een pilot, bedoeld om elkaars werelden beter te leren kennen en zodoende te werken aan wederzijds vertrouwen. De deelnemers bestaan uit projectmanagers van zowel overheid als bedrijfsleven.

Unieke uitwisselingsmogelijkheid tussen ICT-bedrijfsleven en (Rijks)overheid

Bedrijven die medewerkers ervaring willen laten opdoen bij de overheid én overheidservaring willen binnenhalen, kunnen zich vanaf deze week opgeven voor het project Personele Uitwisseling. Tijdens dit uitwisselingsproject, een initiatief van de Rijksoverheid en Nederland ICT, draaien medewerkers van ICT-bedrijven enkele maanden volledig mee bij een overheidsinstelling. ICT-bedrijven ontvangen in ruil daarvoor een medewerker van de overheid. Ambassadeurs van het project zijn Stépan Breedveld (portefeuillehouder ICT & Overheid bij Nederland ICT) en Peter Blom (CIO ministerie van OCW).

Impressie CIO Cafe ‘Think Big (Data)’

Nederland ICT organiseerde 27 mei 2013 samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het CIO Café ‘Think Big (Data)’. Edwin van Unen (SAS) legde de aanwezigen uit wat het begrip ‘big data’ nou precies inhoudt, wat je ermee kunt en hoe je zoveel mogelijk waarde eruit haalt. Kees Kloet vertelde op zijn beurt wat het effect is van het gebruik van analysesoftware binnen Dienst Regelingen.

Nederland ICT: intensievere samenwerking tussen Rijksoverheid en markt

Uit de 14 mei 2013 verschenen Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk over 2012 blijkt dat het overgrote deel van de ICT-projecten van het Rijk nog altijd te maken heeft met tijds- en/of budgetoverschrijdingen. Dit valt op te maken uit Bijlage 3 van de Jaarrapportage. In veel gevallen is een veranderd inzicht inzake de gevraagde functionaliteit de achterliggende reden.

Impressie CIO Café ‘Als je begrijpt wat ik bedoel’

Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseerde Nederland ICT op 25 maart het CIO Café ‘Als je begrijpt wat ik bedoel’. Drie werkgroepen presenteerden de eerste resultaten van drie publiekprivate onderzoeken naar de mogelijkheden om de samenwerking tussen overheid en ICT-leveranciers te verbeteren. Hans van der Stelt (CIO ministerie van Infrastructuur & Milieu) en Sylvia Roelofs (directeur Nederland ICT) waren respectievelijk gastheer en gastvrouw van het CIO Café.