Filter op

Experts maken leerlingen bewust van online veiligheid

Afgelopen dinsdag werd tijdens de Safer Internet Day het startschot gegeven voor de Cyber Estafette van Geef IT Door. Gedurende deze estafette staan cybersecurity experts voor de klas om hun vakkennis door te geven en scholieren te enthousiasmeren voor een carrière in de ICT, bijvoorbeeld als ethisch hacker of cybersecurity specialist.

Interview Jeroen Versteeg: “Maak ‘computational thinking’ onderdeel van eindexamen”

Veel ICT’ers zitten zonder werk. Toch dreigt er al jarenlang een groot tekort aan ICT’ers. ICT-bedrijven kampen met moeilijk vervulbare vacatures. Met name developers zijn nauwelijks te vinden. Werkgevers moeten concurreren om de beste mensen binnen te halen. En dat terwijl er meer vraag is dan aanbod. Jeroen Versteeg, portefeuillehouder Onderwijs en Arbeidsmarkt in het Lees verder

Kamer akkoord met meer aandacht voor digitale geletterdheid in onderwijs

Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met de uitkomsten van het rapport Platform 2032, opgesteld door Paul Schnabel in opdracht van staatssecretaris Sander Dekker. Dit advies moet leiden tot een inhoudelijke vernieuwing van het Nederlandse curriculum voor basis- en middelbare scholen. In het advies wordt nadrukkelijk geadviseerd om digitale geletterdheid onderdeel te maken van dit curriculum van de toekomst. Hieronder vallen computational thinking, basiskennis van ICT, mediawijsheid en informatievaardigheden.

Puzzelen met Python tijdens de Hour Of Code

Van 7 tot 13 december organiseren personen en bedrijven over de hele wereld een Hour of Code: een uurtje waarin ze anderen leren programmeren, of zelf een (online) programmeerles volgen. Wat Nederland ICT betreft is programmeren een onmisbare vaardigheid binnen de digitale economie. Een initiatief als de Hour of Code juichen we dan ook van harte toe. Sterker nog: om het goede voorbeeld te geven reserveerden we op maandagochtend een uurtje om onze eigen programmeervaardigheden wat op te poetsen.

Nederland ICT: snel werk maken van Human Capital Agenda

Knelpunten op de ICT-arbeidsmarkt vormen een rem op de groei van de digitale economie. Nederland ICT verwelkomt daarom de Human Capital Agenda ICT-Innovatie die door René Penning de Vries van Team ICT is gepresenteerd op het ECP Congres. De HCA heeft als doel het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod en het stimuleren van leven lang leren. Nederland ICT onderschrijft het initiatief en maakt werk van een aantal HCA-actielijnen.