Filter op

Workshop ‘Privacy, datalekken en de nieuwe privacy verordening’

29 aug

Wat is privacy? En welke regels gelden er voor het verwerken van persoonsgegevens? Wat is een datalek en welke boetes staan er op het niet voldoen aan de privacywetgeving? En wat verandert er in de nieuwe Europese wetgeving? Wil je hier meer over weten? Kom dan dinsdag 29 augustus 2017 naar de workshop “Privacy, datalekken en de nieuwe privacy verordening’.

De Avg uitgelegd deel 5: accountability en de documentatieplicht

Wanneer je persoonsgegevens verwerkt, zijn er onder de Avg nieuwe verplichtingen waaraan je moet voldoen. Deze verplichtingen zijn voor verwerkers van persoonsgegevens net even anders dan voor verwerkingsverantwoordelijken van persoonsgegevens. Wat moet je als bedrijf vastleggen wanneer je persoonsgegevens verwerkt? En op welke manier kun je dit het beste doen? We hebben het voor je op een rijtje gezet.

Autoriteit Persoonsgegevens in gesprek met Adviesgroep Cybersecurity over Meldplicht datalekken

Bij de afgelopen bijeenkomst van de Adviesgroep Cybersecurity van Nederland ICT schoof Udo Oelen, hoofd toezicht private sector bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), samen met zijn collega Rina Steenkamp aan om met de leden te spreken over de meldplicht datalekken. Er is nu één jaar gewerkt met de meldplicht. Een korte terugblik op het afgelopen jaar en de visie van AP op het doel van de meldplicht datalekken.

10 vragen en antwoorden over de Wet bescherming persoonsgegevens en de meldplicht datalekken

In dit document hebben we tien basisvragen over de Wbp en de meldplicht datalekken op een rij gezet. In deze versie de vermelding van de verandering onder de nieuwe privacy-wet (de Algemene verordening gegevensbescherming, waaraan bedrijven voor 25 mei 2018 moeten voldoen) van de termen ‘verantwoordelijke’ in ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en ‘bewerker’ in ‘verwerker’.

10 vragen en antwoorden over de Wet bescherming persoonsgegevens en de meldplicht datalekken

In dit document hebben we tien basisvragen over de Wbp en de meldplicht datalekken op een rij gezet.

Geef de Meldplicht Datalekken meer tijd

Onlangs sprak Aldo Verbruggen zich in het FD uit over de zin van de meldplicht datalekken. In het artikel gaf hij aan in bepaalde gevallen zijn cliënten te adviseren om datalekken niet te melden. Welke conclusies moeten we verbinden aan deze juridische adviezen van dhr. Verbruggen aan zijn cliënten? Onze ervaring is namelijk dat bij veel bedrijven en overheden de meldplicht datalekken heeft geleid tot de vraag: is onze gegevensbescherming op orde? Vaak zal dat een verbetering in de beveiliging tot gevolg hebben, waardoor datalekken voorkomen worden. En dat is immers waar het om draait.

Whitepaper Biometrie en urenmanagement

De leveranciers van urenmanagement- en tijdregistratiesystemen, verenigd Tijdplein.nl, een ledennetwerk van Nederland ICT, willen graag met deze whitepaper duidelijkheid geven over de mogelijkheden van biometrie en de factoren die van invloed zijn op privacy en veiligheid.

Privacy Shield: de start van een dialoog

Vorige week werd Privacy Shield formeel van kracht. Bedrijven hebben een nieuw juridisch middel voor de overdracht van data tussen Europa en de VS. Toch is er nog kritiek op de inhoud en houdbaarheid van de overeenkomst. Een belangrijk aspect blijft daarbij onderbelicht: in tegenstelling tot haar voorganger Safe Harbor, ligt bij Privacy Shield de nadruk op het proces. En dat zou wel eens de sleutel tot het succes van de overeenkomst kunnen zijn.

Nederland ICT: blij met nieuwe afspraken over data transfer EU – VS

Onderhandelaars van de Europese Unie en de Verenigde Staten zijn tot een akkoord gekomen over de uitwisseling van data tussen Europa en de VS. Het akkoord biedt een alternatief voor het zogenaamde Safe Harbor-framework, dat in oktober vorig jaar door het Europees Hof ongeldig is verklaard. Nederland ICT is blij met het akkoord: “Een goed alternatief voor Safe Harbor is essentieel voor het vertrouwen in data en de innovatiekracht van de Nederlandse digitale economie.” laat directeur Lotte de Bruijn weten.

Meldplicht datalekken: Nederland ICT maakt voorbeeld bewerkersovereenkomst voor leden

Vanaf 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Op basis van deze meldplicht zijn organisaties die persoonsgegevens verwerken verplicht ‘datalekken’ te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: College Bescherming Persoonsgegevens). Om te kunnen melden moeten organisaties afspraken maken met hun dienstverleners in een bewerkersovereenkomst. Nederland ICT heeft een voorbeeld bewerkersovereenkomst opgesteld waarin de meldplicht datalekken is meegenomen, om zo lidbedrijven te helpen bij het maken van deze afspraken met hun klanten.

Late publicatie beleidsregels CBP, Nederland ICT vraagt om coulance

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft haar beleidsregels voor de nieuwe meldplicht datalekken gepubliceerd. De meldplicht is vanaf 1 januari 2016 van kracht, wat betekent dat bedrijven nu drie weken hebben om hun interne beleid en contracten met bewerkers op de definitieve beleidsregels af te stemmen. Nederland ICT vindt die termijn veel te krap en rekent op coulance van het CBP in de handhaving van de wet.

Opinie Lotte de Bruijn: ‘Veiligheidswetten schaden vertrouwen’

Het kabinet stelt dat ICT onmisbaar is voor onze concurrentiekracht, maar tegelijkertijd liggen er voorstellen bij de Tweede Kamer voor veiligheidswetten die het vertrouwen in ICT ondermijnen. Er is onvoldoende oog voor de nadelige effecten van die veiligheidswetten voor de groei van de digitale economie, vindt Lotte de Bruijn, directeur van brancheorganisatie Nederland ICT.