Content Hoofdnavigatie Servicelinks Zoeken
Homepage van Nederland ICT Branchevereniging van ICT-bedrijven in Nederland
Dossiers

Home

Dossiers


Deel deze pagina via Twitter Deel deze pagina via Facebook Deel deze pagina via LinkedIn

Meisjes krijgen kijkje achter de schermen bij ICT-bedrijven

27 apr 2012 om 11:47

In het kader van 'Girlsday' maakten meer dan 7000 meisjes tussen 10 en 15 jaar kennis maken met bèta, techniek en ICT tijdens dag 4 van 'De Week van ICT'. Bedrijven als Cisco, Capgemini en IBM gaven een kijkje in de keuken van hun organisatie. In het CIO Café kwamen directeuren public vanuit het ICT-bedrijfsleven en de departementale CIO's en programmamanagers van grote ICT-projecten binnen de overheid bijeen rondom het thema 'informatiebeveiliging'.

Vergaderen met Turkije via een live videoverbinding

Girlsday is een Europees initiatief om jonge meisjes enthousiast te maken voor techniek, bèta en ICT. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd door VHTO, landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. In totaal deden er dit jaar 270 bedrijven mee aan Girlsday, waaronder Cisco Shell, Capgemini en Heijmans. Meer dan 7000 meisjes maakten kennis met technische werkzaamheden in de dagelijkse beroepspraktijk.

Girlsday bij Cisco
Girlsday bij Cisco

70 meisjes van de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer en het Bredero College Amsterdam waren met een speciale videoboodschap door Cisco uitgenodigd om een kijkje achter de schermen te nemen bij het bedrijf. Op interactieve wijze werd het ontstaan van Cisco en het internet uitgelegd. Daarnaast kregen de meisjes de kans om al hun prangende vragen te stellen aan een aantal bij Cisco werkzame vrouwen. De vragen liepen uiteen van 'hoeveel verdient u?' tot 'is het mogelijk om flexibel te werken?'. Als afsluiter werd er via Video Vergadering Systemen gediscussieerd met Turkije.

De dag werd als zeer geslaagd ervaren door iedereen. Of zoals de meisjes het verwoordden: "Het is gewoon leuk om in de IT te werken!".

CIO Café 'Informatiebeveiliging'

Directeuren public vanuit het ICT-bedrijfsleven en de departementale CIO's en programmamanagers van grote ICT-projecten binnen de overheid kwamen 's middags bijeen tijdens het CIO Café. Thema was 'informatiebeveiliging', waarbij het accent lag op 'het nieuwe werken' door de Rijksambtenaar. Het CIO Café, geagendeerd en voorbereid door ICT~Office en het ministerie van Binnenlandse Zaken, werd geleid door Bernd Taselaar (operationeel directeur ICT~Office).

Maarten Hillenaar (CIO Rijk) opende het CIO Café met een introductie over de I-strategie, waarin al een en ander is opgenomen over informatiebeveiliging. Sjoerd Feenstra (plaatsvervangend CIO ministerie van Algemene Zaken) hield vervolgens een presentatie over het nieuwe werken door de Rijksambtenaar. Na de presentaties vormden de 75 aanwezigen groepjes waarin zij verder in discussie gingen over informatiebeveiliging.

Dave van den Heuvel (Oracle) vertelde na de groepsdiscussies een boeiend verhaal over de verschuiving wat betreft de visie op informatiebeveiliging. Ook na het verhaal van Van den Heuvel werd er uitgebreid gediscussieerd in groepsverband.

Er werd volop gediscussieerd tijdens het CIO Café Informatiebeveiliging
Er werd volop gediscussieerd tijdens het CIO Café 'Informatiebeveiliging'.


Conferentie ICT & Recht

In het Mercure Hotel te Amsterdam vond voor de vierde keer de conferentie 'ICT & Recht' van het Institute for International Research (IIR) plaats. Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren cyber security, internetrecht en geschillenbeslechting. Onder leiding van dagvoorzitter Peter van Schelven (juridisch adviseur ICT~Office) gaven in totaal acht sprekers hun visie op de actuele ontwikkelingen ten aanzien van de genoemde onderwerpen, dit in relatie tot de juridische praktijk voor ICT-bedrijven.

Naast zowel de juridische als technische aspecten rondom cyber security en de ontwikkelingen op het gebied van merkgebruik op het internet, waren er ook enkele primeurs op het gebied van geschillenbeslechting. Vanaf 1 mei 2012 treedt bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) een nieuw arbitragereglement in werking waardoor de mogelijkheden voor ICT-bedrijven op het gebied van geschillenbeslechting worden uitgebreid.

Security Roundtable

Op initiatief van Terremark en Verizon werd er tijdens de Security Roundtable uitgebreid ingegaan op de resultaten van het jaarlijkse Data Breach Investigation Report, dat onlangs verscheen. De aanwezigen konden vragen stellen over DBIR 2012 aan oa. expert Ben van Erck (Verizon). In het rapport staan belangrijke bevindingen op het gebied van aanvallen en datalekken beschreven waarbij de huidige situatie wordt vergeleken met voorgaande jaren. Voor de deelnemers was de Security Roundtable een mooi moment om te netwerken. Daarnaast maakte een deel van de aanwezigen gebruik van de gelegenheid een rondleiding te doen door NAP of Amsterdam, één van de meest geavanceerde datacenters van Europa.

Webinars UNIT4

UNIT4 hield 's ochtends twee webinars, getiteld 'Zorgmonitor - integraal inzicht en sturing in de zorg' en 'Prognose - vooruitkijken met liquiditeitsprognoses'. In beide webinars legde UNIT4 uit wat Zorgmonitor en Prognose voor een organisatie kunnen betekenen.

Webshop met Small Business

AFAS organiseerde samen met partner Magento de gratis themasessie 'Webshop met Small Business'. Doel van de sessie was om op een efficiënte en leuke manier de kennis bij te schaven over dit onderwerp. De sessie had een interactief karakter waardoor de deelnemers ruimschoots de gelegenheid kregen om vragen te stellen of hun eigen inbrengen onder de aandacht te brengen.


 

Nederland ICT is (mede)initiatiefnemer van:
iBestuur congres
Bescherm je bedrijf
Avond van de digitale economie